PALKO: Psykoterapia kuuluu palveluvalikoimaan

Tuoreen suosituksen mukaan myös muut psykososiaaliset hoito- ja kuntoutusmenetelmät kuuluvat terveydenhuollon palveluvalikoimaan.

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston mukaan vaikuttavaksi todetut psykoterapiat ja muut psykososiaaliset hoito- ja kuntoutusmenetelmät kuuluvat mielenterveys- ja päihdehäiriöissä terveydenhuollon julkisesti rahoitettuun palveluvalikoimaan. Kyseiset menetelmät ovat häiriöiden keskeinen hoitomuoto lääkehoidon ohella, ja niitä tulee olla tarjolla osana eriasteisten häiriöiden hoitoa tai kuntoutusta, toteaa PALKO.

Arvioinnin ulkopuolelle jätettiin osa terapiamenetelmistä, koska suositusvalmistelussa haettiin tutkimusnäyttöä vain ammattilaisen ja potilaan psykologiseen vuorovaikutukseen perustuvista menetelmistä. Kuitenkaan suosituksen ulkopuolelle ei ole suljettu mitään muita menetelmiä, kunhan menetelmä on tutkitusti vaikuttava ja turvallinen.

Perusteluissa todetaan, että mielenterveys- ja päihdehäiriöiden hoitoa ja kuntouttamista on mahdollista aikaistaa, tehostaa ja lisätä. PALKOn mukaan tämä säästäisi yhteiskunnan varoja, kun vältetään hoitamattomista häiriöistä seuraavat kustannukset.

PALKO hyväksyi suosituksen ”Psykoterapiat ja muut psykososiaaliset hoito- ja kuntoutusmenetelmät mielenterveys- ja päihdehäiriöiden hoidossa” marraskuun kokouksessaan. Suositus, perustelumuistio ja sen liitteet löytyvät PALKOn kotisivuilta.

kirjoittaja:
Tiiamari Pennanen
toimittaja

Kuva: Fotolia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.