Pallolaajennuksella hoidetun sydäninfarktipotilaan ennuste on hyvä

Perinteinen varjoainekuvaus on useimmiten riittävä menetelmä lievempien ahtaumien arviointiin akuuttivaiheessa.

ST-nousuinfarkti hoidetaan nykyään välittömällä tukkosuonen pallolaajennuksella, ja samalla hoitojaksolla hoidetaan muutkin merkittävät sepelvaltimoahtaumat. Varjoainekuvauksen yhteydessä tehty painevaijerimittaus auttaa arvioimaan monisuonitaudissa lievempien ahtaumien hemodynaamista merkitystä, mutta näyttää siltä, ettei mittauksella voida parantaa infarktipotilaan ennustetta.

Tutkimuksessa satunnaistettiin 1 163 ST-nousuinfarktipotilasta (keski-ikä 62 v), joilla oli avatun tukkosuonen lisäksi muita sepelvaltimoahtaumia, joko painevaijerimittauksen tai pelkän varjoainekuvauksen perusteella tapahtuvaan täydelliseen revaskularisaatioon. Odotetusti painevaijeriryhmän potilaille tehtiin lisäpallolaajennuksia harvemmin kuin pelkän varjoainekuvauksen perusteella.

Painevaijerimittauksen käyttö pallolaajennuksen kohdistamiseen ei vähentänyt uusien sydäninfarktien ilmaantumista vuoden seurannassa, ja vuoden kokonaiskuolleisuus oli molemmissa ryhmissä vähäinen.

Optimaalisesti hoidetun ST-nousuinfarktin ennuste on nykyään hyvä, mikäli potilas hakeutuu pallolaajennukseen ajoissa. Näyttää siltä, että perinteinen varjoainekuvaus on useimmiten riittävä menetelmä lievempien ahtaumien arviointiin akuuttivaiheessa.

Puymirat E, Cayla G, Simon T ym. Multivessel PCI guided by FFR or angiography for myocardial infarction. N Engl J Med 2021;385:297–308.

Juhani Airaksinen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 41/2021.