Pandemia heikensi nuorten mielenterveyttä

Oireilun lisääntymistä selittävät niin rajoitukset kuin sairastumisen pelko ja perheen ongelmat.

Adobe/AOP

Masennus, ahdistus, psyykkinen kuormitus ja yksinäisyys lisääntyivät nuorilla pandemian aikana, ilmenee Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksessa tehdystä laajasta systemaattisesta kirjallisuuskatsauksesta. Kauhanen L ym. Eur. Child Adolesc. Psychiatry 12.8.2022

– Oireilun lisääntymistä voivat selittää sekä rajoitukset että koronasairastuvuuteen kytköksissä olevat tekijät, kuten sairastumisen pelko ja perheen ongelmat yhdessä ja erikseen, toteaa lastenpsykiatrian professori Andre Sourander tiedotteessa .

Katsaus kokosi yhteen kansainvälisen tutkimustiedon lasten ja nuorten mielenterveyden muutoksista pandemiaa edeltävältä ajalta pandemia-aikaan.

Kirjallisuuskatsaus käsitti 21 vertaisarvioitua tutkimusta, joissa verrattiin pandemiaa edeltävää ja pandemian aikaista aineistoa 11 maasta.

Hoitovelkaan syytä varautua

Souranderin mukaan tarvitaan tutkimusta pandemian pitkäaikaisvaikutusten sekä pandemiaan liittyvien riski- ja suojaavien tekijöiden arvioimiseksi.

– Aiempi katsauksemme osoitti, että lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen käyttö notkahti yli neljänneksellä pandemian alussa. Kun löydös yhdistetään tuloksiin ongelmien lisääntymisestä, on syytä varautua mahdolliseen hoitovelkaan, Sourander pohtii.

Hän näkee, että lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden kriisinkestävyyttä olisi mahdollista ja kannattavaa vahvistaa.

– Pandemioiden lisäksi muut suurimittaiset ulkoiset uhat, kuten sodat ja ympäristöuhat vaikuttavat lasten ja nuorten hyvinvointiin ja mielenterveyteen. On todella tärkeää kehittää palveluja siten, että ne kykenevät tukemaan lapsia, nuoria ja perheitä tällaisissa kriisitilanteissa, Sourander toteaa. 

Hän kehittäisi edelleen vaikuttaviksi osoitettuja digitaalisia ja muita etähoitoja, jotka ovat korona-aikana osoittaneet joustavuutensa.

Anne Seppänen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.