Pandemia ja posttraumaattinen kasvu

Kriisi voi vahvistaa yksilöiden ja organisaatioiden inhimillisyyttä sekä epäitsekästä ja pyyteetöntä toimintaa.

Posttraumaattisella kasvulla tarkoitetaan traumaattisen tapahtuman jälkeistä psykologisen prosessin seurauksena syntynyttä kasvua. Se voi ilmetä entistä syvempinä ihmissuhteina, avoimuutena uusille mahdollisuuksille, omien voimavarojen parempana tuntemisena, henkisyyden vahvistumisena ja elämän arvostuksen kasvuna.

JAMAn artikkeli muistuttaa, että pandemian aikana terveydenhuollossa posttraumaattista kasvua voidaan edistää tietyillä toimintatavoilla. Kirjoittajat suosittavat tarkastelemaan yhdessä, miten pandemia on vaikuttanut yksilöihin ja organisaatioon ja mitä tapahtuneesta voidaan oppia. Tarvitaan sitoutuneita ihmisiä yhdessä kuvittelemaan ”uutta normaalia”.

On avuksi, jos voidaan tunnistaa vastoinkäymisten kasvattamia roolimalleja. Tällaiset yksilöt tai organisaatiot voivat osoittaa, että posttraumaattinen kasvu on mahdollista ja että pandemiasta voidaan selviytyä entistä vahvempina ja paremmalla resilienssillä varustettuna.

Kirjoittajien mukaan pandemiaa on aiheellista tarkastella sekä traumaattisena tapahtumana että mahdollisuutena tehdä asiat toisin kuin ennen. Luovuus mahdollistaa kasvua, ja pandemian seurauksena voi syntyä uusia ideoita, asenteita, prosesseja ja rakenteita.

Kriisi voi vahvistaa yksilöiden ja organisaatioiden inhimillisyyttä sekä epäitsekästä ja pyyteetöntä toimintaa. Pandemian kuten muidenkin vastoinkäymisten myötä voi huomata, mikä on lopulta tärkeintä, mistä on syytä olla kiitollinen ja mitä mahdollisuuksia on toiveikkuuteen. Posttraumaattinen kasvu riippuu siitä, miten yksilöt ja organisaa­tiot tulkitsevat tilannetta ja vastaavat siihen. Tarvitaan pyrkimystä oppia tapahtuneesta ja traumaattisen tapahtuman yhteistä pohdintaa.

Olson K, Shanafelt T, Southwick S. Pandemic-driven posttraumatic growth for organizations. JAMA, verkossa ensin 8.10.2020. doi: 10.1001/jama.2020.20275

Helena Liira

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 50/2020.