Paperittomien naisten raskauden seurannassa on puutteita

Infektioiden seulominen alkuraskaudessa olisi erityisen tärkeää paperittomilla.

Paperittomat naiset tulevat raskauden seurannan piiriin muita myöhemmin, vaikka juuri heille infektioiden seulominen raskauden alkuvaiheessa olisi erityisen tärkeää.

Tämä ilmenee Helsingin ja Itä-Suomen yliopistojen tutkimuksesta, joka on julkaistu kansainvälisessä BMC Pregnancy and Childbirth -lehdessä.

Tutkimuksessa tarkasteltiin Helsingin neuvoloissa ja HUS-alueen synnytyssairaaloissa asioineiden paperittomien naisten raskauden ja synnytyksen kulkua vuosina 2014–2018. Raskauksia oli kaikkiaan 62.

61 prosenttia paperittomista naisista pääsi tai hakeutui raskauden seurantaan vasta toisen tai kolmannen raskauskolmanneksen aikana.

71 prosentilla seuranta oli riittämätöntä. Paperiton nainen kävi neuvolassa keskimäärin viisi kertaa, kun muilla naisilla on keskimäärin 13 neuvolakäyntiä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittelee raskaana oleville 8-10 neuvolakäyntiä raskauden aikana.

Oikea-aikainen hoito säästää kustannuksia

Raskaudenaikaiset infektioiden seulonnat toteutuivat Helsingissä melko hyvin. Lähes kaikilta paperittomilta raskaana olevilta seulottiin hiv, hepatiitti B ja kuppa. 57 prosentilta ei kuitenkaan otettu suositeltua hepatiitti C -infektioseulaa. Hiv ja hepatiitti B olivat selvästi yleisempiä paperittomilla kuin muilla synnyttäjillä.

– Infektioseulontojen toteutus raskauden alkuvaiheessa kaikilla paperittomilla olisi erittäin tärkeää, jotta mahdollinen viruslääkitys voidaan aloittaa ajoissa ja näin estää infektioiden siirtyminen vastasyntyneille. Laki paperittomien oikeudesta hoitoon turvaisi parhaiten tämän koko maassa, sanoo infektiolääkäri Ville Holmberg tiedotteessa.

Paperittomilla henkilöillä ei ole lakiin kirjattua oikeutta terveydenhoitoon Suomessa eikä näin ollen myöskään oikeutta raskauden seurantaan. Helsingissä ja muutamassa muussa kunnassa paperittomilla on kuitenkin mahdollisuus neuvolaseurantaan.

– Tarjoamalla paperittomille oikea-aikaista ja riittävää raskaudenajan hoitoa voidaan ennaltaehkäistä raskausajan komplikaatioita ja estää tarttuvien infektioiden siirtymistä äidiltä lapselle. Oikea-aikainen hoito on oikeudenmukaista ja säästää lisäksi terveydenhuollon kustannuksia, sanoo kätilö TtM Janita Tasa tiedotteessa.

Anne Seppänen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.