Papilloomavirustesti havaitsee kohdunkaulan syövän esiasteet herkemmin

Aluksi kolposkopioiden määrä lisääntyy, mutta alkaa tasaantua jo toisella seulontakierroksella.

Korkean riskin papilloomavirustesti (hrHPV-testi) on selvästi vanhaa sytologista seulontaa herkempi havaitsemaan kohdunkaulan syövän esiasteet, ilmenee LL Olga Veijalaisen väitöstutkimuksesta.

Vaikka kolposkopioiden määrä aluksi lisääntyy, alkaa niiden määrä tasaantua jo toisella seulontakierroksella.

Veijalaisen väitöskirjan tavoite oli selvittää primaarisen HPV-seulonnan toteutettavuutta ja löydöksiä Tampereen kaupungin organisoidun väestöpohjaisen kohdunkaulan syövän seulontaohjelman puitteissa. Korkean riskin papilloomatesti otettiin kohdunkaulan syövän rutiiniseulontatestinä ensimmäiseksi käyttöön Tampereella vuonna 2012.

Ei vähentänyt seulontaan osallistumista

Verrattaessa viimeiseen sytologiseen seulontavuoteen 2011 vuoden 2012 seulontakierros osoitti, että uusi seulontamenetelmä ei vähentänyt seulontaan osallistumista. Sekä vuoden 2011 että vuoden 2012 seulontojen osallistumisaktiivisuudet vastasivat yleistä Suomen kohdunkaulan syövän seulontoihin osallistuvuutta (noin 70 %).

Kolmen ensimmäisen vuoden HPV-seulonnan tulokset varmistivat hrHPV -seulontamenetelmän selvän edun sekä keskivahvojen (CIN2+) että vahvojen (CIN3+) -tasoisten muutosten havaitsemisessa sytologiseen testiin verrattuna.

Tampereella hrHPV-testatuilla löytyi 2,45 kertaa enemmän CIN2+ -muutoksia ja 2,70 kertaa enemmän CIN3+ -muutoksia kuin ympäristökuntien PAPA-testatuilla. Kohdunsuun tähystysten eli kolposkopioiden määrä kaksinkertaistui hrHPV-testatuilla ensimmäisillä HPV-seulontakierroksilla sytologiseen seulontaan verrattuna. Kuitenkin jo toisella seulontakierroksella suoritettujen kolposkopioiden määrä oli laskenut merkitsevästi (29 %).

Suomessa ollaan siirtymässä HPV-testeihin

Suomessa ollaan valtakunnallisesti siirtymässä hrHPV -pohjaiseen seulontaan; Syöpärekisterin mukaan vuonna 2019 jo noin 61 % seulontatesteistä oli HPV-testejä.

Veijalainen tutki myös hrHPV -testin käyttökelpoisuutta epäselvien sytologisten tulosten varmistusmenetelmänä (triage). Osoittautui, että hrHPV -testi soveltuu yli 30-vuotiaiden naisten toistuvien ASC-US-muutoksien varmistustestiksi. Sen sijaan korkea hrHPV -infektioiden esiintyvyys naisilla, joilla on sytologinen lievä solumuutos (LSIL), rajoittaa hrHPV-testin käyttökelpoisuutta LSIL -muutosten varmistustestinä.

LL Olga Veijalaisen väitöstutkimus Real-life Experience with the Use of HPV Tests in Cervical Cancer Screening and in Triage of Equivocal Cytological Results tarkastetaan Tampereen yliopistossa 24.9.2021.

Anne Seppänen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.