Passiivinenkin tupakointi lisää nivelreuman riskiä

Tupakka on nivelreuman ainut tunnettu riskitekijä, johon ihminen voi vaikuttaa itse.

Tupakoinnin on jo pitkään tiedetty lisäävän nivelreuman kehittymisen riskiä, ja tupakoiminen sairauden aikana huonontaa hoitotuloksia. Kaikkien kannattaa ilman muuta olla tupakoimatta, mutta erityisesti niiden, joiden suvussa on runsaasti reumaa. Tupakka on nivelreuman ainut tunnettu riskitekijä, johon ihminen voi vaikuttaa itse.

Ranskalaistutkijat ovat seuranneet 98 995 naisen väestöotoksen terveys­tietoja prospektiivisesti vuodesta 1990. Heille on lähetetty laaja kysely 2–3 vuoden välein, ja vastausaktiivisuus on ollut hyvä, noin 80 %. Reumaan sairastumista on kysytty kolmessa peräkkäisessä kyselyssä ja diagnoosit varmistettiin lääkekorvausrekisteristä. Reumaan sairastumisen riskiä arvioitiin ikävakioidulla analyysillä, jossa huomioitiin yksityiskohtaisesti tupakointitiedot. Käytettävissä oli riittävät tiedot 71 248 naiselta (1 700 000 seurantavuotta), joista 371 sairastui nivelreumaan.

Nivelreumaan sairastumisen riski oli suurentunut henkilöillä, jotka olivat joskus tupakoineet mutteivät olleet altistuneet passiiviselle tupakoinnille, verrattuna riskiin henkilöillä, jotka eivät tupakoineet eivätkä olleet altistuneet tupakansavulle passiivisesti (riskisuhde 1,38; 95 %:n LV 1,10–1,74). Tupakoimattomilla, jotka olivat lapsuudessa altistuneet tupakansavulle, riskisuhde oli suurempi (1,43; 0,97–2,11), samoin kuin tupakoivilla. Lapsuusiän tupakansavu­altistus lisäsi tupakoijilla reumaan sairastumisen riskiä (1,67; 1,17–2,39), ja passiiviselle tupakoinnille altistuneet sairastuivat reumaan nuorempina. Aikuisiän passiiviseen tupakointiin liittyi myös suurentunut reumariski, mutta ei tilastollisesti merkitsevä.

Lapsuusiässä passiivisella tupakoinnille altistumisen osoitettiin ensimmäistä kertaa lisäävän reumariskiä ainakin aikuisena tupakoivilla mutta ehkä myös tupakoimattomilla. Perheissä, joissa on taipumusta reumaan, olisi erityisen tärkeää välttää tupakointia lasten seurassa, sillä näin heidän sairastumisriskiään voidaan pienentää. Tupakoinnin reumaa lisäävä vaikutus on syytä nostaa yleiseen tietoon ja tuoda esiin tupakkavalistuksessa.

Lähde: Seror R, Henry J, Gusto G, Aubin HJ, Boutron-Ruault MC, Mariette X. Passive smoking in childhood increases the risk of developing rheumatoid arthritis. Rheumatology 2018, verkossa ensin 14.8.2018. doi: 10.1093/rheumatology/key219

Kirjoittaja:

Markku Kauppi

professori

Kuva: Panthermedia

Artikkeli on julkaistu Lääkärilehdessä 42/2018.