Pedofilian biologista taustaa etsimässä

Lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista noin puolessa taustalla on pedofilia.

Pedofiliaa sairastavista 90 prosenttia on miehiä, ja häiriön taustalla on epäilty olevan mieshormonien aiheuttama aivojen kehityksen häiriö. Asiaa tutkittiin Saksan valtion rahoittamassa monikeskustutkimuksessa.

Tutkimuksessa oli neljä miesryhmä: lapsiin kohdistuneisiin seksuaalirikoksiin syyllistyneitä pedofiileja, seksuaalirikoksiin koskaan syyllistymättömiä pedofiileja, lapsiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin syyllistyneitä miehiä, jotka eivät olleet pedofiileja, ja iän ja älykkyyden mukaan kaltaistettuja verrokkeja. Mukaan ei otettu kehitysvammaisia eikä muista psykiatrisista häiriöistä kuin pedofiliasta kärsiviä. Tutkimuksessa kartoitettiin sormien pituuseroista merkkejä aivojen androgenisoitumisesta, androgeenireseptorien genetiikkaa, epigeneettistä säätelyä ja toimintaa ja veren hormonipitoisuuksia.

Lapsiin kohdistuneet seksuaalirikokset olivat yhteydessä II ja IV sormen pituussuhteen puolieroon (p = 0,012), mutta pedofilia ei ollut. Tutkijat tulkitsivat havaintoa siten, että aivojen liiallinen sikiöaikainen maskulinisaatio altistaa seksuaalirikoksille.

Androgeenireseptorien polymorfismi ei ollut yhteydessä pedofiliaan tai lapsiin kohdistuneisiin seksuaalirikoksiin, mutta rikokset olivat yhteydessä reseptorien suurempaan metylaatioasteeseen (p = 0,014). Tutkijat spekuloivat, että lisääntynyt metylaatio oli elimistön pyrkimys rauhoittaa liian voimakkaasti toimivaa androgeenijärjestelmää. Ehkä tästä syystä lapsiin kohdistuneet seksuaalirikokset olivat yhteydessä veren pieneen kokonaistestosteroni­tasoon (p = 0,029).

Kaikki poikkeavat löydökset liittyivät lapsiin kohdistuneisiin seksuaalirikoksiin, eivät pedofiliaan. Tutkijat päättelivät, että liiallinen sikiöaikainen androgeenialtistus muokkaa aivojen sikiöaikaista kehitystä ja hormonitoimintaa vielä aikuisenakin tavalla, joka altistaa impulsiiviselle seksuaaliselle aggressiivisuudelle. Siihen, miksi väkivalta kohdistui lapsiin eikä aikuisiin, tutkimus ei antanut vastauksia.

Lähde: Kruger THC, Sinke C, Kneer J ym. Child sexual offenders show prenatal and epigenetic alterations of the androgen system. Transl Psychiatry 2019;9:28. doi.org/101038/s41398-018-0326-0

Kirjoittaja:

Tero Taiminen

psykiatrian dosentti, osastonylilääkäri

Kuva: Fotolia

Juttu on julkaistu Lääkärilehdessä 9/2019.