Pelkkä CPAP ei laihduta uniapneapotilasta

Uniapneapotilailla on usein sellainen harhaluulo, että CPAP-hoidon aloittamisen jälkeen painokin lähtee laskuun.

Toki paino voi laskea, kun väsynyt potilas virkistyy ja alkaa tarkkailla syömistään ja liikkua enemmän. Mutta automaattisesti se ei tapahdu.

Sleep Apnea Cardiovascular Endpoints (SAVE) -tutkimus osoitti, että CPAP-hoito ei vähennä sydän- ja verisuonitauti­tapahtumia. Nyt saman tutkimuksen post hoc -analyysissä katsottiin, ­muuttuiko uniapneapotilaiden paino CPAP-hoidon avulla. Keskimääräinen seuranta-aika oli noin 4 vuotta ja potilaita oli 2 483. Potilailla oli keskivaikea tai vaikea uniapnea sekä vähintään yksi kardiovaskulaari­tapahtuma. Vertailtavat ryhmät olivat samanlaisia mm. suku­puolen ja CPAP-laitteen käytön suhteen.

Sekä miesten että naisten paino oli sama neljän vuoden jälkeen, riippumatta CPAP-laitteen käytöstä. Ne miehet, jotka käyttivät CPAP-laitetta yli 4 tuntia yössä, olivat päinvastoin lihoneet (painoero 380 g).

Tutkimus osoitti, että pelkkä CPAP-laite ei laihduta. Tarvitaan elämäntapa­ohjausta, jotta paino saadaan laskemaan. Koska potilailla on usein yksi tai useampikin liitännäissairaus, perusterveydenhuollon seuranta on heille tarpeen painonhallinnan ohessa.

Lähde: Ou Q, Chen B, Loffler KA ym. The effects of long-term CPAP on weight change in patients with co-morbid OSA and cardiovascular disease: data from the SAVE trial. Chest, verkossa ensin 27.9.2018. doi: 10.1016/j.chest.2018.08.1082

Kirjoittaja:

Heikki Ekroos

LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri

Kuva: Fotolia

Julkaistu Lääkärilehdessä 45/2018.