Perintötekijät vaikuttavat diabeettisen munuaistaudin puhkeamiseen

Vaikutus oli vähäinen potilailla, joilla oli hyvä diabeteksen hoitotasapaino.

Tuore suomalaistutkimus löysi 16 uutta diabeettisen munuaistaudin riskiin vaikuttavaa perintötekijää, tiedottaa Helsingin yliopisto. Harvinaisimmat löydetyistä geeneistä ovat alle prosentilla suomalaisista. Vahvin löydös oli kollageeni 4a3 -geenissä sijaitseva perintötekijä.

– Tämä diabeettiseen munuaistautiin liittyvä muunnos löytyy noin viidennekseltä potilaista, ja se vähensi munuaistaudin riskiä jopa 20 prosenttia, kertoo dosentti Niina Sandholm tiedotteessa.

Muunnoksen vaikutus oli vähäinen potilailla, joilla oli hyvä diabeteksen hoitotasapaino. Vahvin vaikutus oli potilailla, joiden pitkäaikaissokeri oli kohonnut.

Samasta geenistä on löydetty aiemmin harvinaisia munuaissairauksia kuten Alportin syndroomaa aiheuttavia mutaatioita.

Diabeettiseen munuaistautiin johtavat syyt tunnetaan vielä huonosti. Diabeteksen liitännäissairauksia kehittyy jopa kolmannekselle diabetespotilaita, ja diabetes on yksi yleisimpiä munuaistaudin syitä.

Tutkijoiden mukaan tulos antaa viitteitä siitä, että kollageeneilla on aiempaa aktiivisempi rooli munuaistaudin puhkeamisessa.

Mukana oli yli 4 500 suomalaista diabeetikkoa Helsingin yliopiston ja Folkhäsanin tutkimuskeskuksen FinnDiane-tutkimuksesta.

Tulokset julkaistiin Journal of American Society of Nephrology -lehdessä syyskuussa (Rany M. Salem ym. JASN, DOI: 10.1681/ASN.2019030218)

Kirjoittaja
Tiiamari Pennanen
toimittaja

Artikkeli on alun perin julkaistu Lääkärilehdessä 24.9.2019.