Peruuttamaton vastaanottoaika maksaa

Helsingin terveyskeskuksissa jäi perumatta viime vuonna yli 11 000 lääkärin vastaan­ottoaikaa. Sakkomaksun lähettämiskäytännöt vaihtelevat sekä julkisissa että yksityisissä toimipaikoissa. Osa kunnista perii maksun myös psykiatrisilta potilailta.

Helsingin terveyskeskuksissa kertyi peruuttamatta jätettyjä ajanvarauksia lääkärin vastaanotolle noin 11 000 kappaletta viime vuonna. Määrä on noin kaksi prosenttia kaikista ajanvarauksista.

– Prosenttiosuutta pidetään pienenä. Päihdetyöntekijöiden ja terveyden- ja sairaanhoitajien vastaanotoilta pois­jääntejä on enemmän, sanoo Helsingin ­terveysasemien vs. johtajalääkäri Raija Puustinen.

Perumatta jätetyistä lääkärikäynneistä peritään asiakasmaksulain mukainen maksu kaikilta 15 vuotta täyttäneiltä, mutta terveysaseman ylilääkärillä on mahdollisuus harkintaan.

Puustisen mukaan tekstiviestimuistutusten käyttöönottoa on pohdittu. Niihin ei kuitenkaan ole siirrytty, koska poisjääntejä on vähän ja muistutusjärjestelmästäkin koituisi kuluja.

Kuntaliitossa arvioidaan, että valtaosa kunnista perii sakkomaksua. Erityis­asiantuntija Tero Tyni muistuttaa, että maksua ei kuitenkaan saa periä silloin, kun varatun ajan peruuttamatta jäämiseen on hyvä syy.

Osassa kuntia maksua peritään tai harkitaan perittävän myös mielenter­veysasiakkailta.

– Sakkomaksua voidaan periä myös heiltä, mutta on katsottava erityisen tarkkaan, onko peruuttamatta jättämiselle ollut hyväksyttävä syy, Tyni huomauttaa.

Psykiatrialla 
kulttuurinmuutos

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä maksu on ­ulotettu myös osaan psykiatrisista potilaista. Ratkaisuun päädyttiin viime ­talvena, kun havaittiin, että käyttämättä ­jätettyjen vastaanottoaikojen osuus oli psykiatrialla kasvanut muutamassa vuodessa 10 prosentista 14 prosenttiin.

– Palveluillemme on huomattavan suuri kysyntä, joka ylittää tarjonnan. Kyse on yrityksestä parantaa toiminnan tuottavuutta. Meillä ei yksinkertaisesti ole varaa tyhjäkäyntiin. Tämä työ on sen luonteista, että emme saa toista poti­lasta tilalle, jos ajanvarausta ei peruta ­vähintään 24 tuntia aikaisemmin, sanoo psykiatrian avohoidon tulosjohtaja, ylilääkäri Juhani Ojanen.

Päätös tehtiin, kun oli selvitetty, minkätyyppiset potilaat jättivät aikojaan perumatta. Selvitys osoitti, että potilas tulee vastaanotolle sitä luotettavammin, mitä vaikeammin sairas hän on.

– Psykoosipotilaat tulevat vastaanotolle hyvinkin luotettavasti. Aikojaan jättivät perumatta ennemminkin nuoret ihmiset, joiden sairauden aste ei ole kovin vakava. Kyse on etenkin asenteesta. Siitä, miten ihmiset arvottavat eri asioita, kuten vastaanotolle tuloa suhteessa muihin mielenkiinnon kohteisiin.

Ojasen mukaan kysymys on kulttuurinmuutoksesta, jossa mielenterveys­palvelut ovat samalla viivalla muiden palvelujen kanssa. Niiden eriyttäminen kovin erilaisiksi saattaa olla stigmatisoivaa.

Motivoi arvostamaan hoitoa

Maksun perimiseen psykiatrisilta potilailta liittyy myös hoidollinen näkö­kulma.

– Maksu on eduksi hoitosuhteen kannalta, koska se motivoi potilasta arvostamaan hoitoa ja hän sitoutuu siihen psykologiseen yhteistyöhön, joka on hoidon onnistumisen taustalla. Me autamme potilasta paranemaan mutta hänen täytyy itse tehdä psyykkinen työ, Juhani Ojanen toteaa.

Laskuttaminen on ulotettu vain poliklinikoihin, jotka hoitavat ei-psykoottisia tai ei-vaikeasti sairaita potilaita, mutta sen määräämisessä käytetään muutenkin harkintaa.

Laskua ei myöskään lähetetä, jos potilas peruuttaa ajan vastaanottoajan jo alettua. Ensi vuonna käytäntöä on kuitenkin tarkoitus tiukentaa niin, että aika on peruttava 24 tuntia aikaisemmin.

– Alustavan arvion mukaan poisjäännit ovat vähentyneet, ja maksusta on tullut vain vähän valituksia.

Maksukäytäntöön on kallistumassa myös Eksoten aikuispsykiatrinen mielenterveys- ja päihdepäivystysarviointipoliklinikka Lappeenrannassa.

– Peruuttamatta jätettyjä käyntejä oli viime vuonna lääkäreille ja hoitajille yli 1 200, eli neljän hoitajan työpanoksen verran, kertoo vastuualuejohtaja, ylilääkäri Juha Kemppinen.

– Se on valtava määrä. Osa on totta kai sairastumisia, mutta en usko sairastumisten selittävän kaikkea. Julkinen palvelu vain mielletään ilmaiseksi.

Muistutuspalvelu varmistaa

Yksityisten yritysten käytännöt perimisen suhteen vaihtelevat.

– Minulla on sellainen käsitys, etteivät perumatta jääneet käynnit ole yksityisellä puolella kovin suuri ongelma. Monet potilaat tiedostavat, että käynnistä kuitenkin tulee lasku, toteaa Lääkäripalveluyritykset ry:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

– Peruuttamatta jätettyjä käyntejä on maksimissaan yksi tai kaksi kuukau­dessa, vahvistaa päätoimisena yksityislääkärinä työskentelevä gynekologi ­Teija Alanko. Hän pitää vastaanottoa Lääkärikeskus Mehiläisessä Helsin­gissä.

Peruuttamatta jättämiset johtuvat useimmiten sairastumisesta, joskus ­yllättävistä työmenoista. Unohduksia sattuu todella harvoin. Sellaisiakin ta­pauksia on ollut, että potilas on antanut ­aikansa ystävättärelleen.

– Osa potilaista tulee vastaanotolle sairaanakin. Naiset ovat hyvin tunnollisia. He ovat motivoituneet tulemaan, koska tarvitsevat ehkäisypillerireseptinsä tai hormonikorvaushoitonsa, Alanko kertoo.

Hän arvelee peruuttamatta jääneiden aikojen vähentyneen lääkärikeskuksen verkkopalvelun takia. Palvelu muistuttaa vastaanottoajasta tekstiviestillä tai sähköpostilla.

Jos potilasta ei kuitenkaan kuulu, hoitaja voi soittaa potilaalle ja kysyä poisjäännin syytä.

– Jos asiallista syytä ei ole, lähetän ­peruutusmaksun, joka on minulla 35 euroa.

Peruuttamatta jäänyt vastaanottoaika menee hyötykäyttöön.

– Vastaan sähköposteihin, luen laboratoriovastauksia tai kuron kiinni aikataulua, jos olen myöhässä.

Teija Alanko itse on unohtanut potilaansa vastaanottoajan viimeksi erikoistumisaikanaan, kun yksityisvastaanottoaika oli päivystysvapaan aikana.

– Enää niin ei käy. Minun pelastukseni on kännykkä, johon laitan muistutuksia.

Ammatinharjoittaja 
päättää itse

Mehiläisessä ei pidetä isona ongelmana käyttämättä ja peruuttamatta jätettyjen käyntiaikojen määrää.

– Meillä on konsernitasolla vajaat 2,5 miljoonaa asiakaskäyntiä vuodessa. Peruuttamattomista tai liian myöhään peruutetuista käynneistä lähetetään muutama tuhat laskua vuodessa, sanoo liiketoimintajohtaja, LL Kai Vesterinen.

Asiakasta pyydetään peruuttamaan ­aikansa viimeistään 24 tuntia ennen vastaanottoa. Jos potilas ei noudata ohjetta, lähetetään lasku. Valtaosa Mehiläisen lääkäreistä on kuitenkin ammatinharjoittajia, ja he määrittävät pitkälle ­itse, lähettävätkö laskun.

– Osa lääkäreistä ei todennäköisesti koskaan lähetä sitä. Käytäntö on vaihteleva ja olemme keskustelemassa lääkärien kanssa, saisimmeko sitä yhtenäistettyä. Olisi hyvä, jos pystyisimme viestimään asiakkaille yhtenäisesti.

Lääkäri myös määrittää itse, minkä verran veloittaa peruuttamatta ­jätetystä käynnistä. Vesterisen mukaan käytäntö hajaantuu siinäkin paljon.

Myös Terveystalossa yksityiset ammatinharjoittajat päättävät itse laskun lähettämisestä ja heillä on itsenäinen hinnoitteluoikeus.

– Meillä on käytäntö, jota talon palkansaajat noudattavat, ja ammatinharjoittaja voi halutessaan ottaa siitä mallia, sanoo Terveystalon johtava ylilääkäri ­Juha Tuominen.

Hänkään ei pidä käyttämättä ja peruuttamatta jätettyjen vastaanottokäyntien määrää erityisen suurena ongelmana. Myös niistä kirjataan käyntikoodit, ja ne näkyvät avoimena suorituksena, kun potilas tulee vastaanotolle uudelleen.

Suvi Sariola
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 23/13.