Pieni antikoagulanttiannos iäkkäille vuotoherkille eteisvärinäpotilaille?

Pienikin antikoagulanttiannos vähentää aivoinfarktin vaaraa.

Eteisvärinä ja sen aiheuttamat aivoinfarktit yleistyvät iän ­karttuessa. Tehokas antikoagulaatio ehkäisee aivoinfarkteja myös iäkkäillä ja haurailla potilailla, mutta verenvuoto­vaara voi estää hoidon aloittamisen tai johtaa hoidon keskeyttämiseen. Uuden tutkimuksen mukaan pienikin antikoagulanttiannos vähentää aivoinfarktin vaaraa vuotoherkillä iäkkäillä eteis­värinäpotilailla lisäämättä vuotovaaraa kohtuuttomasti.

Japanilaistutkimuksessa ­satunnaistettiin 984 yli 80-vuotiasta eteisvärinäpotilasta käyttämään joko edoksabaania 15 mg päivässä tai lumelääkettä. Kaikilla oli iän lisäksi muu vuotovaaraa lisäävä tekijä; 41 % potilaista luokiteltiin hauraiksi, viidenneksellä oli aiempi vuotokomplikaatio, 41 %:lla kreatiniinipuhdistuma oli alle 30 ml/min, ja yli kolmannes potilaista painoi alle 45 kg.

Lääkehoitoryhmässä ilmeni vähemmän tromboembolisia tapahtumia, mutta vakavien vuotojen määrä ei lisääntynyt merkittävästi. Vuodot olivat luonnol­lisesti yleisiä ja niiden kokonaismäärä oli edoksabaanihoidossa suurempi. Kuolleisuudessa ei ollut eroa.

Aikaisempia satunnaistettuja tutkimuksia iäkkäistä vuotoriskipotilaista ei ole. Näyttää siltä, että tämän kasvavan potilasryhmän aivoinfarkteja voidaan ehkäistä selvästi suositeltua pienemmälläkin antikoagulanttiannoksella varsin turvallisesti. Eteiskorvakkeen sulku on luonnollisesti perinteinen hoitovaihto­ehto, jossa antitromboottisen hoidon tarve on vielä vähäisempi. Lisää tutkimustietoa aiheesta on ­tulossa.

Okumura K, Akao M, Yoshida T ym. Low-dose edoxaban in very elderly patients with atrial fibrillation. N Engl J Med, verkossa ensin 30.8.2020. doi:10.1056/NEJMoa2012883

Juhani Airaksinen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 39/2020.