Pienikin liikunnan lisääminen väestötasolla vähentää kuolleisuutta

Jos kaikki yli 40-vuotiaat yhdysvaltalaiset lisäisivät päivittäistä liikuntaansa kymmenellä minuutilla, kuolisi Yhdysvalloissa vuosittain 110 000 ihmistä vähemmän.

Yhdysvaltalaisen väestöpohjaisen tutkimuksen mukaan päivittäinen kymmenen minuutin liikuntalisä vähentäisi yli 40-vuotiaiden vuosittaista kuolleisuutta seitsemällä prosentilla, 20 minuutin lisä 13 prosentilla ja puolen tunnin lisä 17 prosentilla. Suhteutettuna Yhdysvaltain väestön kuolleisuuteen tämä tarkoittaisi 110 000, 210 000 tai 270 tuhatta kuolemaa vähemmän vuodessa.

Tutkimuksessa mitattiin 2 435:n yli 40-vuotiaan yhdysvaltalaisen liikunnan määrää kiihtyvyysanturilla viikon ajan vuosina 2003–2006. Päivittäisen fyysisen aktiivisuuden määrän perusteella tutkimusjoukko jaettiin kahdeksaan ryhmään. Vuoden 2015 loppuun mennessä 1 165 tutkittavaa oli kuollut. Mitä enemmän tutkittavat liikkuivat, sitä pienempi oli kuoleman riski.

Havainto liikunnan suojaavasta vaikutuksesta ei ole uusi, mutta aikaisemmat tutkimukset eivät ole perustuneet väestöotoksiin, ja liikunnan määrä on määritetty tutkittavien oman ilmoituksen perusteella.

Tutkimus julkaistiin JAMA Internal Medicine -tiedelehdessä 24.1.2022.

Pertti Saloheimo

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.