Pitäisikö terveystarkastuksista luopua?

Rutiininomaisista terveystar­kastuksista kannattaisi luopua, todettiin viime lokakuussa julkaistussa Cochrane-katsauksessa. Onko asia näin yksinkertainen?

Rutiininomaisista terveystar­kastuksista kannattaisi luopua, todettiin viime lokakuussa julkaistussa Cochrane-katsauksessa. 16 tutkimusta huomioineen katsauksen mukaan terveystarkastukset ­eivät vähennä kokonais-, syöpä- tai ­sydän- ja verisuonitautikuolleisuutta. Yleisillä terveystarkastuksilla ei havaittu olevan myöskään sairastavuutta tai ­työstä poissaoloja vähentävää vaikutusta.

Työterveyslaitoksen ylilääkäri Riitta Saunin mielestä asia ei ole aivan näin yksioikoinen.

– Yksinkertaistavat johtopäätökset ovat vaarallisia. Kun tutkitaan suuria ­ihmismääriä suuntaamatta tarkastuksia oireiden tai vaivojen perusteella, vaikutusta kuolleisuuteen on vaikea saada esille.

Yhtenä päätetapahtumana käytettyyn syöpäkuolleisuuteen ei edes voida suoraan vaikuttaa tutkimuksissa yleisesti käytettyjen muuttujien, kuten kolesteroliarvojen, verenpaineen ja vyötärönympärysmitan perusteella.

– Syövän seulomiseen käytetään spesifisiä testejä, Sauni huomauttaa.

Työterveydenhuollon fokus työkyvyssä

Sauni ei myöskään pidä kuolleisuutta parhaana mahdollisena päätapahtumana, kun arvioidaan työterveystarkastusten vaikutuksia.

– Työterveyshuollossa fokus on työ­kyvyn ylläpidossa ja edistämisessä ja työkykyriskien havaitsemisessa. Tarkastuksia kohdennetaan työkykyriskien ja työpaikkaan liittyvien riskitekijöiden ­perusteella.

Kritiikin paikka on myös Cochrane-katsauksessa mukana olleiden tutkimusten vanhuus. Vain kolme huomioiduista tutkimuksista oli tehty 1980-luvun jälkeen. Osa tutkimuksista oli tehty jo 1960-luvulla, jolloin hoitomahdollisuudet olivat täysin erilaisia kuin nyt.

– Verenpainelääkkeet ovat mullistuneet 60-luvun jälkeen ja kolesterolilääkkeitä ei ollut silloin vielä juuri lainkaan, Sauni mainitsee.

– Seuranta-ajan pitäisi myös olla ­pitkä. Joissakin tutkimuksissa käytetty neljä vuotta on kovin lyhyt aika, että nähtäisiin vaikutuksia kuolleisuudessa.

Toimenpiteet ratkaisevat

Sauni muistuttaa, että pelkän terveys­tarkastuksen tai seulontatutkimuksen tekeminen ja tulosten ilmoittaminen ­eivät riitä. Löydösten perusteella tehtävät toimenpiteet ratkaisevat.

– Tarkastuksessa löytynyt riskitekijä on saatava hoitoon. Seulonta ei tarkoita yhtä yksittäistä testiä, vaan koko prosessia, johon kuuluvat potilaalle ilmoittaminen, jatkotutkimukset ja hoito.

Jos terveystarkastusten vaikutukset halutaan näkyviin, niitä ei kannata tehdä summamutikassa laajoille ihmisryhmille. Tämän katsauksesta esiin nousevan johtopäätöksen Sauni allekirjoittaa.

– Suunnattu toteuttaminen ja sen miettiminen, mihin halutaan vaikuttaa, hän kiteyttää terveystarkastusten suunnittelun ohjeeksi.

Tiina Lautala
toimittaja

Kuva: Pixmac

Kirjallisuutta
Krogsbøll LT, Juhl Jørgensen K, Grønhøj Larsen C, Gøtzsche PC. General health checks in adults for reducing morbidity and mortality from disease. The Cochrane Library 2012;10.

Julkaistu Lääkärilehdessä 6/13.

Lue lisää jutun aiheesta