Pitkäaikaishoito viimeisenä elinvuotena

Tehostettu palveluasuminen yleistyi ja laitoshoito väheni koko Suomessa, osoittaa tutkimus vanhuusikäisten pitkäaikaishoidosta elämän loppuvaiheessa.

Lähes puolet vanhuusikäisistä oli viimeisenä elinvuotenaan jonkin aikaa ympärivuorokautisessa pitkäaikaishoidossa.

Tehostettu palveluasuminen yleistyi, ja vanhainkotihoito sekä pitkäaikaishoito terveyskeskuksessa vähenivät.

Lääkärilehdessä julkaistavassa tutkimuksessa selvitettiin kaikkien 70-vuotiaina tai sitä vanhempina kuolleiden suomalaisten pitkäaikaishoitoa viimeisenä elinvuotena vuosina 2002–13.

Tutkimuksessa verrattiin hoitoa kuuden suurimman kaupungin ja muun Suomen välillä. Aineisto kattoi noin 427 000 henkilöä. Tutkitut hoitomuodot olivat vanhainkoti, tehostettu palveluasuminen ja pitkäaikainen hoito terveyskeskuksessa.

Tehostettu palveluasuminen oli yleisintä Espoossa ja Vantaalla, ja pitkäaikaishoito terveyskeskuksessa oli yleisintä Tampereella ja Turussa.

Tehostettu palveluasuminen yleistyi suurissa kaupungeissa hitaammin kuin muualla Suomessa – Tamperetta lukuun ottamatta. Tampereella vanhainkotihoito väheni ja tehostettu palveluasuminen yleistyi tutkimusaikana huomattavasti.

– Tehostettua palveluasumista on useimmissa kunnissa lisätty niin, että laitoshoidon vähetessä pitkäaikaishoito kokonaisuutena on pysynyt entisellä tasolla, tutkijat päättelevät.

Yhä useampi siirtyi kodin ja hoitopaikkojen tai eri hoitopaikkojen välillä monta kertaa viimeisinä elinkuukausina.

Lähde: Forma L, Aaltonen M, Pulkki J, Raitanen J, Rissanen P, Seinelä L, Valvanne J, Jylhä M. Pitkäaikaishoito viimeisenä elinvuotena – Vertailussa suuret kaupungit ja muu Suomi 2002–2013. Suom Lääkäril 2018;73:2086–91.

Kirjoittaja:
Suvi Sariola
toimittaja

Kuva: Pixmac

Artikkeli on julkaistu Lääkärilehdessä 38/2018.

Lataa tiedostoja