Pitkällisiä oireita lievästäkin koronainfektiosta

Elämänlaatu oli huonontunut lähes kolmasosalla.

Mediassa on kuvailtu hyvinkin dramaattisia yksittäisiä kokemuksia koronainfektion pitkällisistä jälkivaikutuksista. Tutkimuksia on ilmestynyt lähinnä sairaalahoidossa olleista potilaista, mutta seuranta-ajat ovat lyhyehköt. Nyt on ilmestynyt kiinnostava tutkimus, tosin sekin suppeahko. Siinä seurattiin myös lieväoireisia avohoito­potilaita pitkään, jopa 9 kuukautta.

Washingtonissa selvitettiin viime vuoden loppupuolella parinsadan potilaan myöhäisoireita 1–9 kuukautta koronainfektion jälkeen. Valtaosa, 85 %, sairasti avohoidossa lievän infektion, noin 6 % oli oireettomia. Sairaalahoitoa tarvitsi vajaa kymmenesosa.

Noin kolmasosa sekä avohoidon että sairaalahoidon potilaista raportoi ainakin yhdestä pysyvästä oireesta. Yleisimmät oireet olivat uupumus ja haju- tai ­makuaistin häviäminen. ­Sumuiset ­aivotkin vaivasivat joitakin. Elämänlaatu oli huonontunut lähes kolmasosalla. Arki­askareista selviy­tyminen oli vaikeaa 8 %:lla.

Aiemmissa lyhytaikaisemmissa tutkimuksissa yleisin oire eli uupumus on ollut vaivana peräti 50–70 %:lla potilaista. Tässä tutkimuksessa osuus oli 14 %. Se saattaa johtua siitä, että valtaosalla oli ollut lievä infektio. Mutta lieväkin infektio voi siis johtaa pitkään kestäviin ongelmiin.

Yhdysvalloissa NIH on aloittanut ­pitkästä koronasta neljä vuotta kestävän ja miljardi dollaria maksavan tutkimusprojektin.

Logue JK, Franko NM, McCulloch DJ ym. Sequelae in adults 6 months after COVID-19 infection. JAMA Netw Open 2021;4(2):e210830. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2021.0830

Heikki Arvilommi

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 15/2021.