Pitkien sairauspäiväkausien tarkistamista tehostetaan

Työkyvyn tarkistuspisteitä tulee lisää työterveyshuoltoon.

Työterveyshuollossa kiinnitetään jatkossa erityistä huomiota pitkittyviin sairauspäivärahakausiin, tiedottaa Kela.

Nykyään työterveyshuollon täytyy selvittää työntekijän työssä jatkamisen mahdollisuuksia ennen kuin sairauspäivärahaa on maksettu 90 arkipäivää tai maksaminen katkeaa.

Jatkossa työssä jatkamisen mahdollisuuksia selvitetään työterveyshuollossa myös kahtena muuna ajankohtana: ennen kuin sairauspäivärahaa on maksettu 150 ja 230 päivää.

Toisin kuin 90 päivän kohdalla, myöhempien lausuntojen puuttuminen ei kuitenkaan estä päivärahan maksun jatkumista.

Kela selvittää jatkossa asiakkaan kuntoutustarvetta myös silloin, kun työkyvyttömyys on kestänyt 150 ja 230 arkipäivää. Nykyään kuntoutustarvetta selvitetään viimeistään silloin, kun asiakas on saanut sairauspäivärahaa 60 arkipäivää.

Sairasvakuutuslakiin tulee muutos tammikuussa 2022. Toimenpiteillä edistetään työhön palaamista ja ehkäistään työkyvyttömyyseläkkeelle joutumista.

Tiiamari Pennanen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.