Poikkeusaika ei vähentänyt päivystysleikkauksia

Päivystyskirurgian saatavuus on turvattava myös poikkeusaikoina, osoittaa TAYS:n johtama tutkimus koronakeväältä.

Päivystyksellisten leikkaustoimenpiteiden määrä ei oleellisesti vähentynyt sen jälkeen, kun valmiuslait oli otettu käyttöön keväällä. Hoitoon hakeuduttiin, kun tilanne oli vakava, osoittaa Tampereen yliopistollisen sairaalan johtama tutkimus.

Päivystysleikkausten oli etukäteen oletettu vähenevän, kun ihmisten liikkuvuus oli tavallista vähäisempää ja terveyspalveluja käytettiin vähemmän kuin yleensä.

– Heti poikkeuslakien käyttöönoton ja yleisten ohjeiden antamisen jälkeen käytännön työssä tuli vaikutelma, että päivystyskirurgian tarve oli vähäisempää erityisesti ortopediassa, kertoo tutkimuksen vetäjä, ortopedian ja traumatologian apulaisprofessori, ylilääkäri Ville Mattila Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tiedotteessa.

Määrissä ei kuitenkaan havaittu vastaavaa muutosta kuin on raportoitu muista terveydenhuollon palveluista.

Päivystyskirurgian tarve ei muutu oleellisesti

Leikkaustyypeissä sen sijaan oli vaihtelua. Lonkkamurtumaleikkaukset vähenivät ensin kolmasosalla, mutta niiden määrä palasi tavanomaiselle tasolle. Tutkijat olettivat tämän johtuvan vanhemman väestön kotikaranteeniohjeista.

Myös umpilisäkkeen poistoleikkaukset vähenivät kolmasosalla varsinkin alussa, mutta niidenkin määrä palasi entiselle tasolle.

Pandemian aikanakin on vakavien syiden takia lopulta hakeuduttu hoitoon, tutkijat arvioivat.

– Koska koronavirus ei näiden kolmen sairaanhoitopiirin alueella aiheuttanut massiivista terveydenhuollon kuormitusta, tutkimus antaa hyvän käsityksen päivystyskirurgian tarpeesta poikkeusaikana, jolloin ihmiset välttävät tarpeetonta liikkumista, vanhemmat ihmiset ohjataan kotikaranteeniin ja yhteiskunta yleisesti sulkeutuu, Ville Mattila toteaa.

–Poikkeusaikoinakin on turvattava riittävä kapasiteetti päivystyskirurgiaan, koska sen tarve ei oleellisesti muutu, hän huomauttaa.

Leikkausmääriä selvitettiin TAYS:n lisäksi Keski-Suomen keskussairaalassa ja Mikkelin keskussairaalassa. Niitä verrattiin leikkausmääriin sekä ennen poikkeusaikaa että neljänä edeltävänä vuonna.

Tutkimustulokset julkaistiin British Journal of Surgery -lehdessä.

Suvi Sariola

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.