Poikkeusluvat 4:lle synnytyssairaalalle ja 8:lle päivystysyksikölle

Uuden päivystysasetuksen mukaan perusterveydenhuollon päivystysyksiköt sekä sairaalat, joissa on alle 1 000 synnytystä vuodessa, tarvitsevat ministeriön myöntämän poikkeusluvan.

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt päivystysasetuksen mukaisen poikkeusluvan kahdeksalle perusterveydenhuollon päivystysyksikölle ja neljälle synnytyssairaalalle. Uuden päivystysasetuksen mukaan perusterveydenhuollon päivystysyksiköt sekä sairaalat, joissa on alle 1 000 synnytystä vuodessa, tarvitsevat ministeriön myöntämän poikkeusluvan.

Peruspalveluministeri Susanna Huovisen mukaan poikkeuslupapäätöksissä haluttiin ottaa huomioon tuleva sote-ratkaisu.

– Uusilla sote-alueilla pitää olla mahdollisuus arvioida myös päivystyksen kokonaisuutta. Siksi nyt ei ole järkevää purkaa olemassaolevia rakenteita, jotka täyttävät päivystysasetuksen laadulliset tavoitteet, hän sanoo.

Inariin, Kuusamoon, Raumalle, Raaheen, Varkauteen sekä Iisalmeen on myönnetty määräaikainen lupa pelkälle perusterveydenhuollon päivystykselle 1.6.2017 asti. Lisäksi Kemijärvelle ja Pellolle on myönnetty hakemusten mukaisesti määräaikainen lupa 31.12.2015 asti. Kolarin kunnalta tullut hakemus on vielä käsiteltävänä.

Päivystysasetuksen mukaan ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon päivystys tulee 1.1.2015 alkaen järjestää yhteispäivystyksenä erikoissairaanhoidon kanssa. Kaikissa poikkeusluvan saaneissa kunnissa erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteispäivystyksen saavutettavuus on kuitenkin pitkien etäisyyksien vuoksi huono.

Myös synnytyssairaalojen poikkeusluvat ovat määräaikaisia

Synnytystoiminta sairaalassa edellyttää vähintään noin 1 000 synnytystä vuodessa 1.6.2015 alkaen. Ministeriö voi tarvittaessa myöntää poikkeusluvan myös pienemmälle synnytyssairaalalle, jos palvelun saavutettavuus tai potilasturvallisuus sitä edellyttää.

Kainuun, Länsi-Pohjan ja Mikkelin keskussairaaloille on myönnetty määräaikainen lupa synnytystoimintaan 1.6.2017 asti. Porvoon sairaalalle on myönnetty hakemuksen mukaisesti määräaikainen lupa 31.12.2016 asti. Salon sairaalan hakemus on vielä käsiteltävänä ja siihen on pyydetty lisäselvityksiä.

Lähde:
Sosiaali- ja terveysministeriö

Kuva:
Sami Perttilä