Potilaalla voi olla tietoa sairaudestaan enemmän kuin lääkärillä

Tulevaisuuden potilas mittaa ja diagnosoi itse, vertaa ja tekee päätöksiä.

– Potilas haastaa lääkärin. Ongelmia tulee, jos lääkäri ei sopeudu uuteen vuorovaikutustilanteeseen, vaan kuvittelee, ettei mikään ole muuttunut, sanoo nuorta digisukupolvea hoitava YTHS:n johtajaylilääkäri Päivi Metsäniemi.

Tulevaisuuden potilas on jo täällä. Hän mittaa ja diagnosoi itse, on koko ajan online, vertailee ja tekee päätöksiä tässä ja nyt.

Metsäniemen mukaan vertaiset muodostavat heimon, jota kuunnellaan myös terveyteen liittyvissä asioissa. Facebook-ryhmiä on muodostunut jo hyvin spesi­fien sairauksien ja tilanteiden ympärille.

Potilaat mittaavat ja keräävät itsestään tietoa. Vielä ei olla niin pitkällä, että ­tämä tieto olisi yhdistettävissä lääkäreiden käyttämiin tietojärjestelmiin.

– Nämä tiedot voisivat palvella hoitoa nykyistä huomattavasti paremmin.

Työpäivät uusiksi

Nuoret kaipaavat myös kasvokkaista kohtaamista. Chattimuotoisen vastaanoton suosio lisääntyy helposti hoidettavien tilanteiden kohdalla, mikä puolestaan säästää ­aikaa tärkeille kasvokkain tapahtuville kohtaamisille.

Terveydenhuollon ammattilaisten työpäivät vaativat Metsäniemen mukaan uudelleenorganisointia.

Chattiviestien läpikäyminen ja niihin vastaaminen eivät voi tulla kaiken muun päälle, vaan työ pitää organisoida toisin. Tämä vaatii muutosta johtamisessa.

– Meidän pitäisi miettiä, miten identifioimme palvelua tarvitsevat potilaat. ­Organisaatioon kertyvää tietoa pitäisi pystyä hyödyntämään paremmin.

Kirjoittaja
Pauliina Pohjala
toimittaja

Kuva
Fotolia

Artikkeli on alun perin julkaistu Lääkärilehdessä 13/2019.