Potilaiden määrä psykiatrisessa osastohoidossa kasvoi

Osastohoidon kesto sen sijaan lyheni.

Psykiatrisen erikoissairaanhoidon osastohoidon potilaiden määrä kasvoi 1,6 prosenttia ja hoitojaksojen määrä 1,7 prosenttia vuosina 2017–2018, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastoraportista.

Osastohoidon kesto lyheni samana ajanjaksona.

Alle viikon kestävien hoitojaksojen määrä kasvoi yhden prosenttiyksikön ja yhdestä kahteen viikkoa kestävien hoitojaksojen 0,2 prosenttiyksikköä.

Yli kaksi viikkoa kestävien hoitojaksojen osuus pieneni.

Naisten osuus psykiatrisen erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidon potilaista oli 53 prosenttia ja avohoidon potilaista 58 prosenttia.

Psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa hoidettiin yhteensä 196 242 potilasta viime vuonna. Potilaita oli vuodeosastohoidossa 24 881 ja avohoidossa 192 557.

Kirjoittaja
Minna Pihlava
toimittaja

Kuva
Adobe/AOP

Artikkeli on alun perin julkaistu Lääkärilehdessä 49/2019.