Potilas luottaa potilasturvallisuuteen

Asiantuntijat arvioivat potilasturvallisuuden tason vähän heikommaksi kuin potilaat.

Potilaiden ehdotukset potilasturvallisuuden parantamiseksi johtavat harvoin toimenpiteisiin organisaatioissa. Tämä ilmenee terveystieteiden maisteri Merja Sahlströmin väitöstutkimuksesta.

Hän selvitti potilaiden ja potilasturvallisuusasiantuntijoiden näkemyksiä potilasturvallisuudesta sekä potilaiden osallistumisesta sen edistämiseen.

Tulosten mukaan potilaat tuntevat olonsa turvalliseksi hoidossa ollessaan ja suurin osa heistä arvioi potilasturvallisuuden tason erittäin hyväksi tai erinomaiseksi.

Potilasturvallisuusasiantuntijat ovat kriittisempiä ja arvioivat potilasturvallisuuden olevan pääosin hyväksyttävällä tasolla.

Potilaiden osallistuminen turvallisuuden edistämiseen vaihteli organisaatioittain.

Potilas kaipaa rohkaisua

Asiantuntijat pitivät potilaiden roolia asiassa tärkeänä, mutta totesivat, ettei se ole saavuttanut nykyisten lakien ja strategioiden vaatimaa tasoa.

Potilaat raportoivat, etteivät he saa riittävästi tukea ja rohkaisua henkilökunnalta osallistuakseen turvallisen hoidon edistämiseen ollessaan sairaalassa.

– Tarvitaan avointa kulttuuria, jossa potilas nähdään yhtenä turvallisen ja laadukkaan hoidon edistäjänä. Tämän lisäksi tarvitaan potilasturvallisuusosaamista ja sen johtamista. Tarve on myös yhdenmukaisille valtakunnallisille potilasturvallisuusmittareille, Sahlström sanoo tiedotteessa.

Potilaat raportoivat erityyppisiä vaaratilanteita, joita he olivat kokeneet hoitonsa aikana. Yleisimmin nämä liittyivät tiedonkulkuun ja lääkehoitoon.

Sahlströmin väitöskirja Patient Participation in Promoting Patient Safety – Finnish Patients´ and Patient Safety Experts´ views tarkastetaan Itä-Suomen yliopistossa perjantaina.

Kirjoittaja:

Heli Väyrynen

Toimittaja

Kuva: Mikko Käkelä

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla 7.1.2019.