Potilasjärjestöt: Terveyskeskusten käyntimaksu pois

Potilas- ja eläkkeensaajajärjestöjen mukaan ei ole näyttöä siitä, että käyntimaksujen poistaminen lisäisi hallitsemattomasti terveyskeskuskäyntejä tai vähentäisi palvelujen arvostusta.

Terveyskeskusten käyntimaksu tulisi poistaa vähävaraisten tukemiseksi ja terveyserojen kaventamiseksi, vaativat potilas- ja eläkkeensaajajärjestöt. Yhteensä 25 järjestöä kokoontui eilen vuotuiseen Kuluttajaparlamenttiin pohtimaan muun muassa tätä.

Kuluttajaparlamentin mukaan enintään 13,80 euron suuruinen maksu terveyskeskuslääkärin vastaanotolla käynnistä tulisi poistaa, koska maksu on pienituloisille usein suuri ongelma ja joissain tilanteissa maksu voi estää tarvittavaan hoitoon pääsyn.

- Koska terveyskeskusten asiakkaina on paljon juuri pienituloisia, työttömiä ja eläkeläisiä, voitaisiin käyntimaksun poistamisella vähentää terveyseroja väestöryhmien välillä, Kuluttajaparlamenttiin osallistuneet järjestöt summaavat.

Järjestöjen mukaan vuonna 2009 käyntimaksuista valtakunnallisesti saadut tulot olivat 3,9 prosenttia kuntien ja kuntayhtymien maksutuloista eikä käyntimaksulla näytä olevan valtakunnallisesti suurta taloudellista merkitystä.

Järjestöjen mukaan ei ole myöskään näyttöä siitä, että käyntimaksujen poistaminen lisäisi hallitsemattomasti terveyskeskuskäyntejä tai vähentäisi palvelujen arvostusta.

Jaana Ahlblad
toimittaja

Lue lisää jutun aiheesta