Potilasvahinkojen korvauksia muuttava laki eteni eduskuntaan

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle tällä viikolla.

Hallitus ehdottaa potilasvahinkolain korvaamista potilasvakuutuslailla. Esitys eteni eduskuntaan keskiviikkona.

Ehdotuksen mukaan kehoon asennettavista laitteista aiheutuva vahinko korvattaisiin, jos laite ei ollut niin turvallinen kuin piti. Muutos koskisi esimerkiksi tekoniveliä.

Myös potilasvahingon vuoksi tarvittava ammatillinen kuntoutus tulisi korvattavaksi.

Lainsäädäntöä on tarkoitus ylipäätään selkeyttää ja modernisoida. Lakiin on tulossa säännös, jonka mukaan päätökset pitää perustella.

Kuten nykyisinkin, uusi potilasvakuutuslaki koskisi Suomessa annetun terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle aiheutuneen henkilövahingon korvaamista potilasvakuutuksesta.

Tietyissä erityistilanteissa uusi laki koskisi myös ulkomailla annettavaa hoitoa.

Hallitus esittää myös lakia Potilasvakuutuskeskuksesta. Laissa säädettäisiin vakuutusyhtiöiden velvollisuudesta kuulua keskukseen, keskuksen toiminnan rahoittamisesta ja hallinnosta.

Lakien on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2021 alussa.

Teksti: Minna Pihlava

Kuva: Fotolia