Pregabaliini ei taltuta iskiasta

Lumelääkkeellä saatiin sama tulos vähemmin haitoin.

Pregabaliini ei vähentänyt iskiaskipua tai parantanut potilaiden toimintakykyä enempää kuin lumelääke satunnaistetussa tutkimuksessa.

Lukema kivun voimakkuutta kuvaavalla asteikolla oli 8 viikon hoitojakson jälkeen jonkin verran laskenut, mutta pregabaliinia tai lumelääkettä saaneiden ryhmien kesken ei ollut merkitsevää eroa. Myöskään vuoden kuluttua eroja ei ollut sen enempää kivuissa kuin toimintakyvyssä tai elämänlaatumittareissa. Sen sijaan haittavaikutuksia oli pregabaliinia käyttäneillä selvästi enemmän; tavallisinta oli huimaus. Kivun kestolla ei ollut vaikutusta tuloksiin.

Pregabaliinia on pidetty iskiaspotilaan lääkehoitovaihtoehtona lähinnä kokemusperäisen tiedon perusteella, sillä satunnaistettuja tutkimuksia on tehty vähän. Aiemmatkin tulokset ovat kuitenkin olleet samansuuntaisia.

NEJM-lehdessä julkaistussa australialaistutkimuksessa yhteensä 209 iskiaspotilasta satunnaistettiin saamaan 8 viikon ajan joko lumelääkettä tai pregabaliinia alkuun 150 mg/pv ja annosta suurennettiin enimmillään 600 mg:aan/pv. Iskiaskivun voimakkuutta arvioitiin 10-portaisella asteikolla jakson päätyttyä ja lisäksi vuoden kuluttua.

Marianne Jansson

Kuva: Fotolia

Lue lisää jutun aiheesta