Psykiatriakin siirtyi etävastaanottoihin

HUS:n psykiatrian ­yksiköissä on vahvistettu infektiosairauksien osaamista koronan vuoksi.

HUS:n psykiatrian tulosyksikkö valmistautui koronaepide­miaan perustamalla hyvissä ajoin pandemiaryhmän, joka on ajan tasalla kaikkien psy­kiatrian yksiköiden tilanteista HUS:ssa. Tieto epäillyistä tartunnoista tulee no­peasti ryhmälle. Psykiatrian tulosyksi­kössä seurataan HUS:n pandemia­ohjeita.

– Työntekijöitämme tulee oletettavasti sairastumaan, jolloin syntyy tarve siirtää ammattilaisia. On mahdollista, että jossakin vaiheessa saatetaan joutua toimimaan selvästi tavanomaista pienemmällä henkilökunnalla, kertoo ylilääkäri Kari Raaska, joka valmiuspäällikkönä johtaa psykiatrian pandemiatoimia ­yhdessä toimialajohtaja Matti Holin kanssa.

HUS:n psykiatrian yksiköissä on koulutettu omia hoitajia ottamaan korona­virusnäytteitä. Myös infektiosairauksien hoidon osaamista on vahvistettu omin toimin.

Vanhukset haavoittuvin potilasryhmä

Pandemiaryhmällä on valmiina suunnitelmat, missä järjestyksessä lähdetään tarvittaessa purkamaan muuta kuin ­ei-kriittistä toimintaa.

Ryhmä on myös suunnitellut, miten koronatartunnan saaneita psykiatrisia potilaita otetaan sairaalahoitoon tauti­tilanteen vaikeutuessa. Vanhuspotilaat ovat haavoittuvin ryhmä. Mahdollisimman monta osastoa pyritään pitämään puhtaina, erossa tartunnoista.

– Potilaiden ja henkilökunnan sairastumista yritetään tietenkin välttää kaikin keinoin. Koko HUS:n osastoilla on vierailukiellot.

Potilaita hoidetaan etänä niin paljon kuin mahdollista.

– Olemme kartoittaneet potilasryhmät, joita emme tavoita etänä ja joita meidän on pakko tavata kasvokkain ja arvioida.

Henkilökunnalta tulee pandemiaryhmälle paljon huolestuneita kysymyksiä. Usein tiedustellaan tarkennuksia HUS:n pandemiaohjeistukseen. Esimiehet ja pandemiaryhmä pyrkivät vastaamaan niihin itse.

– Emme halua kuormittaa etulinjassa olevia infektiolääkäreitä tiedusteluilla.

Lastenpsykiatrian hoitohenkilökuntaa on siirretty

TAYS:n lastenpsykiatrian akuuttiosaston toiminta ja kiireellistä avohoitoa tarvitsevien lasten hoito pyritään turvaamaan kaikissa olosuhteissa, kertoo TAYS:n lastenpsykiatrian vastuualuejohtaja, ylilääkäri Reija Latva.

– Lisäksi aina täytyy turvata lasten ja nuorisopsykiatrian yhteispäivystys.

Lastenpsykiatrian avohoidon hoitohenkilökuntaa on jouduttu siirtämään osittain lastenpsykiatrian kiireelliseen toimintaan ja osittain sairaanhoitopiirin muihin tehtäviin.

TAYS:n lastenpsykiatrisella osastolla on tavallisesti 12 paikkaa, joista 7 akuuttia ja 5 elektiivisen hoidon paikkaa. Pandemian aikana suunnitelmallisen osastohoidon paikat ovat pois käytöstä.

Akuuttiavotyöryhmän miehitystä on vahvistettu niin, että osa kiireettömän toiminnan yksiköistä ajettiin alas.

– Näin saimme lisää henkilökuntaa. Suurin osa potilaista tavataan nyt etänä.

Ulla Toikkanen

Juttu on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 16/2020.