Psykiatristen sairaalapaikkojen vähentäminen ei lisännyt avohoitoa

Paine näkyy mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen tarpeen voimakkaassa kasvussa.

Adobe/AOP

Psykiatristen potilaiden asumispalvelujen kasvu on kokonaisuudessaan hidastunut. Asumispalvelujen kevyin muoto, tuettu asuminen, on jatkanut kasvuaan. Nämä havainnot ilmenivät Oulun yliopiston neurotieteen tutkimusyksikön tutkimuksessa .

Psykiatrinen avohoito erikoissairaanhoidossa ei ole lisääntynyt kuin vasta 10 viime vuoden aikana. Sen käytön kasvu on ollut selvästi hitaampaa verrattuna osastopaikkojen määrän vähenemiseen ja asumispalvelujen kasvuun.

Tutkijat selvittivät mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen, psykiatristen sairaalapalvelujen sekä avohoitopalvelujen käyttöä Suomessa 1996–2018. Siinä ilmeni, että asumispalvelut ovat lisääntyneet samalla kun psykiatrisia sairaalapaikkoja on vähennetty.

Tutkimus kartoitti lisäksi eritasoisten asumispalvelujen käyttöä tarkemmin 2006–2018. Tarkastelun kohteina olivat tehostettu palveluasuminen, palveluasuminen ja tuettu asuminen. Tutkimusaineiston data kerättiin THL:n ylläpitämästä julkisesta Sotkanet indikaattoripankista. 

Ongelmana saman palvelun tarjoaminen kaikille

–  On ensisijaisen tärkeää pohtia koko järjestelmässä mielenterveyskuntoutujien kuntoutuksen edistymistä ja tarjota niitä palveluja, joita he tarvitsevat. Tarvitsemme myös lisää tietoa asumispalvelujen piirissä olevien asukkaiden terveydestä ja kuntoutuksen vaikuttavuudesta, sanoo päätutkijana toiminut erikoislääkäri Erfan Jahangiri tiedotteessa

Tutkijoiden mukaan nykyisen järjestelmän ongelma on se, että se tarjoaa kaikille samaa palvelua, mikä lopulta johtaa epätarkoituksenmukaiseen palvelunsaantiin. Samalla osa mielenterveyskuntoutujista jää kokonaan vaille tarvitsemiaan palveluja. Pelkona on, että psykiatristen potilaiden hoito ja huolenpito ei tapahdu toivotulla tavalla suomalaisessa asumispalvelujärjestelmässä.

Ulla Toikkanen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.

Lue lisää jutun aiheesta