Psykoosilääkkeet yhteydessä aivovammoihin Alzheimerin tautia sairastavilla

Antipsykoottien välillä oli eroja.

Psykoosilääkkeitä käyttävillä Alzheimerin tautia sairastavilla potilailla on kohonnut riski saada pää- tai aivovamma, selviää tuoreesta suomalaistutkimuksesta. Tutkimusartikkeli julkaistiin Journal of the American Geriatrics Society -lehdessä 8. tammikuuta.

Kansallisessa tutkimuksessa tarkasteltiin potilaita, jotka olivat saaneet Alzheimerin taudin diagnoosin vuosina 2005–2011. Potilaista puolet, eli 21 795, käytti psykoosilääkkeitä. Psykoosilääkkeitä käyttävillä oli 29 prosenttia suurempi riski saada päävamma ja 22 prosenttia suurempi riski saada tapaturmainen aivovamma.

Antipsykoottien välillä oli eroja. Ketiapiinin käyttäjillä oli 60 prosenttia korkeampi riski aivovammoihin kuin risperidonia käyttävillä.

– Alzheimerin tautia sairastavilla on korkeampi riski kaatumisille, päävammoille ja tapaturmaisille aivovammoille, ja paranemisennusteet ovat heillä muita huonompia. Siksi on tärkeää välttää riskin lisäämistä entisestään tällä jo alttiilla potilasryhmällä, sanoo tutkija Vesa Tapiainen Itä-Suomen yliopistosta tiedotteessa.

Teksti: Tiiamari Pennanen