Puettava teknologia auttaa epilepsiapotilaiden lihasnykäysoireiden arvioinnissa

Teknologian avulla voidaan arvioida kotona esiintyviä oireita.

Puettavan anturiteknologian avulla voidaan luotettavasti arvioida lihasnykäysoireiden esiintymistä epilepsiapotilailla kotona, osoitti Itä-Suomen yliopiston ja Kuopion yliopistollisen sairaalan yhteistyössä toteuttama tutkimus.

Etenevää myoklonusepilepsiaa sairastavilla potilailla esiintyy myoklonioita eli äkillisiä lihasnykäyksiä, jotka aktivoituvat toiminnasta, kuten liikkeestä. Nykäysten vaikeusaste vaihtelee vuorokauden aikana.

Tutkimuksen (RIssanen S ym. Clinical Neurophysiology 30.7.2021) tavoitteena oli kehittää ja testata puettavaan teknologiaan perustuva menetelmä myokloniaoireiden arviointiin potilaan kotioloissa.

Mittauksissa käytettiin pientä, puettavaa lihastoiminnan ja liikkeen mittaukseen perustuvaa anturia, jota potilaat pitivät käsivarressaan 48 tunnin ajan. Samaan aikaan he kirjasivat ylös oman arvionsa myokloniaoireen vaikeusasteesta.

Myokloniaoireiden arvioinnissa käytetään useimmiten kliinistä UMRS (Unified Myoclonus Rating Scale) -tutkimusta, jossa kokenut lääkäri pisteyttää potilaalla esiintyvät oireet niiden vaikeusasteen mukaan videotallennetta hyödyntäen. Nyt julkaistussa tutkimuksessa kehitetty mittaukseen perustuva myoklonusindeksi korreloi hyvin lääkärin tekemän UMRS-arvion kanssa.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että myokloniaoireita voidaan luotettavasti arvioida tutkimuksessa käytetyllä menetelmällä, joka vastasi kokeneen lääkärin tekemää arviota.

Tiiamari Pennanen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.