Puhelinapu vähensi päivystysten kuormaa

Uudenmaan Päivystysavun hoitajat konsultoivat tarvittaessa lääkäriä.

Uudenmaan Päivystysavun toiminta on lähtenyt käyntiin vauhdikkaasti. Se on vuodesta 2017 laajentunut vähitellen ja tämän vuoden alusta palvellut koko Uuttamaata.

– Tarvetta palvelulle on ollut. On hyvä, että ihmiset soittavat ja saavat avun, sanoo Uudenmaan Päivystysavusta vastaava ylilääkäri Leena Soininen HUS Akuutista.

Kun puhelumäärä joulun alla yllättäen kaksinkertaistui, palvelu ruuhkautui. Avun tarpeen kasvua selittivät monet tekijät kuten influenssa, norovirus ja liukas keli, joka lisäsi tapaturmia. Lisäksi terveysasemia sulkeutui pyhiksi.

Ohjeistus on tiukka

HUS:n tuottamaan palveluun soittavia neuvovat kokeneet sairaanhoitajat Hyvinkään, Porvoon ja Lohjan sairaaloiden päivystyksistä.

– Puheluihin vastataan erikoisalojen lääkäreiden tekemän hoidon tarpeen arvio-ohjeen perusteella. Ohjeistus on tiukka ja perustuu Duodecimin Terveysportin tuottamaan tietoon, Soininen painottaa.

Hoidon tarpeen arviointityökaluun on listattu toimintaohjeet oirekohtaisesti. Ohje on yhteneväinen Hätäkeskuslaitoksen oheistuksen kanssa.

Diagnooseja puhelimessa ei tehdä, vaan ainoastaan arvioidaan kiireellisen hoidon tarve ja tarkoituksenmukainen hoitopaikka.

Uudenmaan Päivystysavun sairaanhoitajat konsultoivat tarvittaessa lääkäriä. Lasten asioihin on oma lääkärikonsultti.

Konsultoijat ovat HUS:n päivystysten lääkäreitä, joita varten on laadittu erillinen konsultaatio-ohje. Hoito-ohjeita myös päivitetään lääkärivoimin.

Uudenmaan Päivystysapu palvelee kaikkia Uudenmaan kuntia Helsinkiä lukuun ottamatta. Myös helsinkiläiset soittavat samaan numeroon 116117, mutta heidän puhelunsa ohjautuvat Helsingin kaupungin omaan palveluun.

Läpikulkuaika nopeutui

Palvelusta on jo ollut hyötyä päivystyksille.

Soittajista noin 30 prosenttia on ohjattu päivystyksiin samana päivänä, ja melkein yhtä moni on saanut kotihoito-ohjeet. Osa niistä, jotka saavat nyt avun puhelimessa, olisi muutoin mennyt päivystykseen.

Jos hoidon tarpeen arvion tehnyt hoitaja ohjaa soittajan päivystykseen, hän kirjaa tekstin valmiiksi potilaskertomukseen, ja potilas listataan päivystyksen ajanvarauslistalle. Päivystyksessä voidaan näin suunnitella tarvittavat toimenpiteet ennalta, ja prosessi sujuvoituu.

Potilaat, jotka tulevat päivystykseen Päivystysavun kautta, viettävät päivystyksessä tilastojen perusteella noin tunnin vähemmän kuin muut.

– Lisäksi vaikuttaa siltä, että päivystykseen päätyy selvästi vähemmän niitä potilaita, joiden vaiva hoituu paremmin jossain muussa yksikössä.

Sen sijaan päivystysten potilasmäärissä palvelun vaikutus ei ainakaan vielä näy.

Sydänkirurgian päivystykseen suoraan

Soittaja pyritään ohjaamaan tarkoituksenmukaisimpaan paikkaan heti.

Potilas voidaan tietyissä tilanteissa ohjata suoraan esimerkiksi sydän- tai verisuonikirurgian päivystykseen.

Hätäkeskuslaitoksen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Päivystysavun puheluita voidaan kääntää 112:een ja toisinpäin.

– Meille tulevista puheluista noin kolme prosenttia on ohjattu hätäkeskuksiin.

Yhteistyötä tehdään myös kuntien perusterveydenhuollon, psykiatrian, hammashuollon ja sosiaalitoimen kanssa.

Lääkäreiltäkin on tullut palautetta

Eniten soittoja tulee arki-iltaisin ja viikonloppupäivinä. Jonotusaika vaihtelee. Ruuhkahuippujen aikana vastausajat voivat pitkittyä.

Käytössä on myös takaisinsoittojärjestelmä. Kaikkiin takaisinsoittopyyntöihin vastataan, mutta vastausajat voivat hetkellisesti olla pidentyneitä.

Ruuhkista huolimatta käyttäjiltä kerätty tekstiviestipalaute antaa palvelulle keskiarvon 9/10. Lääkäreiltäkin on jo tullut palautetta.

– Jonkin verran on tullut palautetta, että lapsipotilaita on turhan herkästi ohjattu päivystykseen. Puhelimessa on pakko mieluummin lähettää turhaan päivystykseen kuin jättää liian sairaita kotiin, Soininen sanoo.

Ruuhkamittari kertoo tilanteen

Uudenmaan Päivystysavun käytössä on ruuhkamittari, josta näkee HUS:n päivystysten ajantasaisen potilastilanteen.

Mittari kertoo eri linjojen potilasmäärän, keskimääräisen jonotusajan ja läpimenoajan.

– Ainoastaan Peijaksen päivystyksestä reaaliaikaista tietoa ei saa, koska tätä tietoa ei saada ulos Apotista. Peijaksessa kirjataan tietoa käsin tietyin väliajoin, Leena Soininen kertoo.

Potilaita on jonkin verran ohjattu muihin päivystyspisteisiin, jos lähin on ruuhkautunut, ja neuvottu, milloin päivystykseen kannattaa mennä.

– Tarkoitus on, että tulevaisuudessa päivystykseen mennään joko 112:n tai Päivystysavun kautta. Tämä toki edellyttää molempien järjestelmien hyvää toimivuutta.

Soininen toivoo myös digitaalisten hoidon tarpeen arviotyökalujen auttavan potilaita oikeaan hoitopaikkaan.

Koko maahan sama numero

› STM:n tavoitteena on saada Päivystysapu 116117 käyttöön koko manner-Suomessa ensi vuoden alkuun mennessä.

› Päivystysapu 116117 -palveluun vastataan Uudenmaan lisäksi tällä hetkellä Pohjois-Savon ja Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirien alueella.

› Numero on valtakunnallinen. Puhelut paikannetaan alueellisesti. Kukin alue tuottaa palvelun omalla tavallaan.

› Päivystysapu palvelee ympäri vuorokauden kaikkina päivinä. Soittaminen on maksutonta.

kirjoittaja
Heli Väyrynen
toimittaja

kuva: Mikko Käkelä

Julkaistu Lääkärilehdessä 3/2019.