Puolison juomisella yhteys raskaudenaikaiseen alkoholinkäyttöön

Naiset, jotka kertoivat j uoneensa alkoholia raskausaikana, olivat yleensä käyttäneet sitä runsaasti ennen raskautta.

Adobe/AOP

Puolison alkoholinkäytöllä on yhteys naisen alkoholinkäyttöön raskauden aikana, osoittaa Itä-Suomen yliopiston ja Kuopion yliopistollisen sairaalan tutkimus ( Voutilainen T ym. Alcoholism: Clinical and Experimental Research 15.5.2022 ).

Alkoholille altistuminen on haitallista kehittyvälle sikiölle, eikä altistukselle tunneta turvarajaa. Haitat voivat näkyä monin tavoin lapsen kehityksessä ja kasvussa. Raskaudenaikaisen alkoholinkäytön riskiä on aikaisemmin arvioitu lähinnä odottajan, mutta ei puolison aiempien alkoholinkäyttötottumusten perusteella.

Tutkimuksessa tarkasteltiin 14 822 naisen ja heidän kumppaniensa alkoholinkäyttöä ennen raskautta ja raskauden aikana. Tutkimus käsitti kaikkiaan 21 472 raskautta vuosina 2009–2018.

Odottaja kertoi 86 prosentissa raskauksista käyttäneensä alkoholia ennen raskautta ja 4,5 prosentissa myös raskauden aikana. Neljäsosassa raskauksista naiset kertoivat lopettaneensa alkoholin käytön vasta saatuaan tiedon raskaudesta, jolloin sikiö on voinut altistua alkoholille raskauden alkuvaiheessa. Sen sijaan puolisot eivät juuri vähentäneet alkoholinkäyttöään ennen raskautta tai sen aikana.

Tietoa tarvitaan alkoholin haitoista sikiölle

Ennen raskautta puolisoiden alkoholinkäyttö oli vahvasti yhteydessä siihen, miten usein ja millaisia määriä naiset käyttivät alkoholia, miten usein he joivat päihtymistarkoituksessa ja täyttikö juominen riskikäytön tunnusmerkit. Heikompi, mutta merkittävä yhteys havaittiin myös raskauden aikana. Naisilla, jotka joivat alkoholia raskausaikana, esimerkiksi käyttömääriin vaikutti puolison alkoholinkäyttö.

Naiset, jotka kertoivat juoneensa alkoholia raskausaikana, olivat yleensä käyttäneet runsaasti sitä ennen raskautta. Nuorimmilla naisilla oli eniten alkoholin riskikäyttöä ennen raskautta, mutta raskauden aikana heidän alkoholinkäyttönsä ei poikennut muista ikäryhmistä.

Tutkijoiden mukaan tulokset osoittavat, että sikiön suojaamiseksi alkoholialtistukselta molempien vanhempien kannattaa vähentää alkoholinkäyttöään jo raskautta suunnitellessa. Molemmat vanhemmat tarvitsevat tietoa alkoholin haitoista sikiölle. Raskaudenaikaisen alkoholinkäytön riskiä arvioitaessa on syytä ottaa huomioon paitsi odottajan, myös puolison alkoholinkäyttö. Puolison tuki voi auttaa välttämään alkoholinkäyttöä raskausaikana.

Ulla Toikkanen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.