Puutiainen viihtyy kaupunkiympäristössäkin

Väitöstutkija löysi elinvoimaisia puutiaispopulaatioita kaupunkialueen puistoista ja joutomailta Turusta.

FM Jani Sormunen selvitti väitöskirjassaan Varsinais-Suomen puutiaispopulaatioita ja niissä esiintyviä taudinaiheuttajia. Tutkimusaineisto koostui yhteensä noin 14 000 puutiaisyksilöstä, jotka oli kerätty vuosina 2012–2017. Tutkimusryhmä kartoitti myös puutiaisten ja taudinaiheuttajien esiintyvyyttä Turun kaupunki- ja esikaupunkialueilla kesällä 2017.

Huolestuttavaa oli, että esikaupunki- ja kaupunkialueen puutiaiset kantoivat erityisen runsaasti Borrelia-bakteeria. Runsaasti taudinaiheuttajia kantavat puutiaiset tiheään asutuilla alueilla voivat muodostaa suuremman riskin kuin luonnollisemmassa ympäristössä runsaampina elävät, joita ihmiset kohtaavat harvemmin, Sormunen toteaa Turun yliopiston tiedotteen mukaan.

Kaikilta niiltä alueilta, joilta vertailuaineistoa oli saatavilla, löytyi runsaammin puutiaisia vuosina 2012–2017 kuin vuonna 2000.

Ilmastonmuutoksen on ajateltu voivan vaikuttaa myös puutiaisten kantamien taudinaiheuttajien yleisyyteen, levinneisyyteen ja lajistoon. Väitöskirjan tutkimuksissa Sormunen havaitsi taudinaiheuttajia yleisemmin ja useammalta paikkakunnalta kuin vertailututkimuksissa. Noin 22 prosenttia tutkituista nuoruusvaiheen puutiaisista kantoi Borrelia-bakteereita. Osuus on Suomen keskiarvoa suurempi.

Sormusen summaa, että puutiaisesta olisi tärkeää tiedottaa etenkin kaupunkialueilla, koska siellä ihmiset eivät välttämättä ajattele olevansa alttiina puremille.

FM Jani Sormunen väittelee Turun yliopistossa 5.12.2018.

kirjoittaja:
Hertta Vierula
toimittaja

kuva: Fotolia

Julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.