Ranitidiinia sisältäviä lääkkeitä vedetään pois apteekeista

Akuuttia potilasriskiä ei ole.

Ranitidiinia sisältävät lääkevalmisteet vedetään Suomessa pois apteekkijakelusta varotoimenpiteenä. Euroopan ja Yhdysvaltojen lääkeviranomaiset selvittävät parhaillaan lääkeaine ranitidiinia koskevaa laatuongelmaa.

Akuuttia potilasriskiä ei Fimean mukaan ole.

– Lääkettä ei ole tarpeen vaihtaa ja on tärkeää, että potilaat eivät lopeta lääkehoitoaan. Markkinoilla on saatavilla muita vastaavia lääkkeitä sekä resepti- että itsehoitovalmisteina. Tarvittaessa potilaiden tulee ottaa yhteyttä hoitavaan lääkäriin korvaavan lääkkeen saamiseksi, Fimean tiedotteessa sanotaan.

Ranitidiinia käytetään hoitamaan ja estämään mahan liikahappoisuudesta aiheutuvia vaivoja, kuten närästystä ja mahahaavaa.

Suomessa myynti- ja jakelukieltoon menevät seuraavat valmisteet (suluissa myyntiluvan haltija):

• Inside (Meda OTC)

• Inside Brus (Meda OTC)

• Ranisan (Sandoz A/S)

• Ranitidin Mylan (Mylan AB)

• Ranixal (Ratiopharm GmBH)

• Zantac (GlaxoSmithKline)

Selvitykset liittyvät havaittuun epäpuhtauteen, N-nitrosodimetyyliamiiniin (NDMA), jonka on eläinkokeissa havaittu nostavan syöpäriskiä. Sitä on myös joissakin ruoka-aineissa ja vedessä, eikä sen oleteta olevan ihmiselle haitallista hyvin pieninä pitoisuuksina.

Lääkkeissä raja-arvot epäpuhtauksille ovat erittäin tiukat.

Euroopan komissio, Euroopan lääkevirasto EMA ja kansalliset lääkeviranomaiset tutkivat parhaillaan NDMAn määriä lääkkeissä ja mahdollisia vaikutuksia potilaisiin.

Fimea jatkaa asian selvittelyä yhdessä muiden Euroopan lääkeviranomaisten kanssa.

Kirjoittaja
Minna Pihlava
toimittaja

Artikkeli on alun perin julkaistu Lääkärilehdessä 18.9.2019.