Raskaudenaikaisesta nikotiinilaastarien käytöstä etua lapselle?

Tuloksia saattaa siis selittää se, että vaikka nikotiinikorvaushoidon käyttö ei vierottanut lopullisesti tupakasta, auttoi se väliaikaisesti vähentämään tupakointia.

Nikotiinilaastarit eivät auttaneet raskaana olevia naisia lopettamaan tupakointia pysyvästi, mutta laastareita käyttäneiden naisten lapsilla havaittiin lumeryhmään verrattuna vähemmän kehitykseen liittyviä ongelmia.

Englantilaistutkimuksen tulokset on julkaistu The Lancet Respiratory Medicine -lehdessä.

Satunnaistetussa tutkimuksessa oli mukana 1 050 raskausviikoilla 12–24 olevaa, vähintään viisi savuketta päivittäin polttavaa naista.

Tutkittavat käyttivät kahdeksan viikon ajan joko nikotiinilaastareita (15 mg/16 h) tai lumelaastareita. Molemmille ryhmille tarjottiin ohjausta tupakasta vierottumiseen. Tupakasta erossa pysymistä selvitettiin mittaamalla uloshengityksen hiilimonoksidipitoisuuksia ja syljen kotiniinia.

Nikotiinilaastareita käyttäneessä ryhmässä tupakointi väheni ensimmäisen kuukauden aikana enemmän kuin lumeryhmässä, mutta lopulta vain alle 10% kummankin ryhmän naisista pysyi erossa tupakasta raskauden loppuun asti.

Kahden vuoden kuluttua saatiin kyselylomakkein koottua tietoa yhteensä 888 syntyneestä lapsesta (88%), 445:stä (88%) nikotiinilaastariryhmään ja 446:sta (88%) lumeryhmään kuuluvasta lapsesta. Kysely selvitti sitä, oliko lapsilla kehitysongelmia, käytöshäiriöitä tai muunlaisia kehitykseen liittyviä ongelmia.

Nikotiinikorvaushoitoryhmässä 323 lapsen (73%) kehityksessä ei ollut havaittu häiriöitä , ja lumeryhmän lapsista kehitykseen liittyviä ongelmia ei ollut 290 lapsella (65%) (OR 1,4 95% LV 1,051–0,86).

Kahden vuoden kuluttua vain 15 (3%) laastareita käyttäneistä äideistä ja 9 (2%) lumelaastareita käyttäneistä äideistä ilmoitti pysyneensä kokonaan erossa tupakasta tutkimuksen alusta alkaen.

Tuloksia saattaa siis selittää se, että vaikka nikotiinikorvaushoidon käyttö ei vierottanut lopullisesti tupakasta, auttoi se väliaikaisesti vähentämään tupakointia.

Kirjoittanut:
Maria van der Meer
toimittaja

Kuva:
Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.