Raskaudenajan tupakointi altistaa syntyvän lapsen sydän- ja verisuonisairauksille

Tupakoinnin epigeneettiset muutokset säilyvät läpi elämän, osoittaa laaja tutkimus.

DNA:n metylaation vähentyminen tupakoitsijoiden tai sikiöaikana tupakalle altistuneiden GF1-geenissä on yhteydessä painoindeksiin, veren rasva-arvoihin sekä verenpainearvoihin myöhemmin elämässä, selviää kansainvälisestä tutkimuksesta.

Kyseessä on tähän mennessä laajin tutkimus, jossa osoitettiin yhteys tupakointiin liittyvien epigeneettisten muutosten sekä sydän- ja verisuonitautien riskitekijöiden välillä aikuisiässä. Mukana oli 22 tutkimusta, jotka yhdistämällä saatiin epigeneettistä tietoa yhteensä 18 212:sta iältään 16–81 -vuotiaasta henkilöstä. Heistä 17 prosenttia tupakoi tutkimushetkellä. Raskauden ajalta tutkimustietoa oli saatavilla 4 230 henkilöstä. Heistä 18 prosenttia oli altistunut äidin raskausajan tupakoinnille.

Epigeneettinen säätely, kuten metylaatio, vaikuttaa geenien aktiivisuuteen, muttei muuta DNA:n emäsjärjestystä. Muutokset geenien aktiivisuudessa ovat osallisena monien tautien synnyssä. Mekanismeja, joilla tupakointi vaikuttaa epigenetiikkaan, ei tunneta vielä riittävän hyvin.

– Epigeneettisten merkkien avulla voimme saada tietoa ympäristön aiheuttamasta altistumisesta jo sikiöajalta, sanoo tiedotteessa tohtorikoulutettava Priyanka Parmar Oulun yliopistosta.

Tutkimusryhmän johtaja professori Marjo–Riitta Järvelinin mukaan tutkimuksessa saatiin vakuuttavia todisteita, että epigeneettiset muutokset säilyvät läpi elämän.

– Tiedolla on merkitystä terveydenhuollon päättäjille tupakoinnin lopettamiseen tähtäävien toimien suunnittelussa ja toteutuksessa esimerkiksi neuvoloissa ja terveyskeskuksissa, hän sanoo.

Tunnetuista riskeistä huolimatta maailmanlaajuisesti jopa 53 prosenttia tupakoivista naisista jatkaa tupakointia raskauden aikana.

Tutkimus syntyi seitsemäntoista akateemisen tutkimusorganisaation välillä konsortioissa, joissa on yhdistetty tutkimusaineistoa Euroopasta, Yhdysvalloista sekä Australiasta. Taustalla vaikuttaa pitkäikäinen elinikäiseen terveyteen ja kroonisiin sairauksiin keskittyvä tutkimus Oulun yliopiston ja Imperial College London -yliopiston välillä.

Tutkimustulokset julkaistiin The Lancet:in kustantamassa tieteellisessä lehdessä EBioMedicine.

Kirjoittaja:
Tuomas Keränen
toimittaja

Kuva: Fotolia

Artikkeli on julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.