Raskausdiabetes on varhainen merkki lisääntyneestä valtimotautiriskistä

Riskitekijöiden lisääntymistä ja valtimoiden alkavaa jäykistymistä todetaan jo suhteellisen nuorilla naisilla.

Naisilla, joilla raskauden aikana diagnosoitiin glukoosiaineenvaihdunnan häiriö, oli jo muutaman vuoden kuluttua synnytyksestä havaittavissa koholla olevia valtimotaudin vaaratekijöitä. Nämä havainnot teki LL Tiina Vilmi-Kerälä väitöstutkimuksessaan.

Kanta-Hämeen keskussairaalassa Hämeenlinnassa keskimäärin 3,7 vuotta synnytyksen jälkeen tehdyssä tutkimussarjassa havaittiin, että raskausdiabeetikoilla esiintyi 2,4-kertaa enemmän metabolista oireyhtymää ja insuliiniresistenssi oli merkittävästi yleisempää verrattuna raskausaikana glukoosiaineenvaihdunnaltaan terveiksi todettuihin naisiin.

Myös matala-asteiseen tulehdusreaktioon viittaava seerumin metalloproteinaasin inhibiittoripitoisuus oli korkeampi raskausdiabeteksen jälkeen. Lisäksi aiemmin raskausdiabetesta sairastaneilla naisilla oli suurempi pulssiaallon kulkunopeus viitaten kontrolliryhmän naisia jäykempiin valtimoihin. Lihavilla naisilla keskeiset poikkeavat löydökset olivat selvemmät kuin normaalipainoisilla.

Käypä hoito -suosituksen mukaan glukoosirasituskoe uusitaan synnytyksen jälkeen kaikille raskausdiabeteksen sairastaneille naisille. Väitöstutkimuksen mukaan ainoastaan 34 prosentille väitöskirjatutkimuksen raskausdiabeetikoista oli tehty synnytyksen jälkeinen glukoosirasitusseuranta.

Jos vain kolmasosa raskausdiabeetikoista osallistuu suosituksen mukaiseen seurantaan, voi kaksi kolmasosaa tyypin 2 diabetes -tapauksista jäädä diagnosoimatta ajoissa, ennen lisäsairauksien kehittymistä.

Väitöstutkimus osoittaa, että riskitekijöiden lisääntymistä ja valtimoiden alkavaa jäykistymistä todetaan jo suhteellisen nuorilla naisilla.

Valtimotaudin kehittymiseen voidaan nykyisin vaikuttaa tehokkaasti. Siksi niiden naisten, joilla on aiemmin todettu raskausdiabetes, terveystilan huolellinen seuranta on tärkeää. Myös lihavien naisten terveystilaa on seurattava tarkasti, erityisesti jos metabolisen oireyhtymän kriteerit täyttyvät.

LL Tiina Vilmi-Kerälän väitöskirja Cardiovascular risk factors and arterial function after gestational diabetes mellitus: Role of obesity and metabolic syndrome tarkastetaan 24.8.2018 Tampereen yliopistossa.

Kirjoittaja:

Ulla Toikkanen

Toimittaja

Kuva: Pixmac

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla 21.8.2018.