Ravinto vaikuttaa suolistomikrobiston koostumukseen

Ruokatottumuksia muuttamalla voidaan vaikuttaa myönteisesti mikrobistoon ja edistää terveellisiä elämäntapoja.

Adobe/AOP

Suolistomikrobeissa on eroja eri-ikäisillä ja maantieteellisesti eri alueilla asuvilla ihmisillä, osoitti MSc Wei Wei Thwe Khinen väitöstutkimus. Sen mukaan ravinto näytti olevan tärkein suolistomikrobiston koostumukseen vaikuttava tekijä.

– Mikrobiston koostumus ja bakteereiden runsaus ja aktiivisuus vaikuttavat ruoansulatuskanavan terveyteen. Lapsilla mikrobiston varhainen koostumus vaikuttaa terveyteen pitkällä aikavälillä. Tutkimukseni osoitti, että mikrobiston koostumus vaikuttaa puolestaan mikrobiston kehitykseen, Khine sanoo tiedotteessa .

Khine teki ravintointerventioita ja tarkasteli niiden vaikutuksia mikrobistoon tutkimukseen osallistuneilla äideillä, lapsilla ja aikuisilla eteläisen Aasian maissa. Hän selvitti mikrobiston koostumuksen vaikutuksia immunologisiin biomarkkereihin tutkimalla ruokavaliotyyppejä, tutkittavien etnistä taustaa ja maantieteellistä asuinympäristöä.

Khine tutki myös ulosteen mikrobistokoostumuksen muutoksia kahden interventiotutkimuksen yhteydessä. Tutkittavat singaporelaiset nauttivat joko fermentoitua Lactobacillus-bakteereita sisältävää probioottijuomaa tai runsaasti mausteita sisältää juomaa. Probioottijuoma muokkaa mirobistoa, kun taas polyfenolipitoiset mausteet muistuttavat prebioottivalmisteita, eli ne edesauttavat suolistossa olevien mikrobien kasvua.

– Tutkimukseni lisää tietoutta eri-ikäisten ja eri alueilla elävien ihmisten mikrobiston koostumuksesta. Ruokavalion vaikutus heijastuu mikrobistomme koostumukseen ja aktiivisuuteen. Ruokatottumuksia muuttamalla, esimerkiksi valikoitujen probioottien tai ruokavaliomuutosten avulla, voimme vaikuttaa myönteisesti mikrobiston koostumukseen ja siten edistää terveellisiä elämäntapoja ja hyvinvointia, Khine kertoo.

MSc Wei Wei Thwe Khinen väitöskirja Human microbiota: determining dietary factors on the journey from infants to adults tarkastetaan Turun yliopistossa 11. marraskuuta.

Ulla Toikkanen

Juttu on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.