Ravitsemus- ja liikuntaneuvonta tulisi aloittaa jo äitiysneuvolassa

Äidin lihavuus ennen raskautta, liiallinen painonnousu raskausaikana ja raskausdiabetes sekä varhaislapsuuden nopea painonnousu lisäävät lapsen riskiä liialliseen painonnousuun.

Taina Mustilan väitöskirjatyössä tutkittiin kahden äitiys- tai lastenneuvoloissa toteutetun, äideille suunnatun tehostetun ravitsemus- ja liikuntaneuvonnan vaikutusta mm. lasten painonkehitykseen.

Raskausdiabeteksen riskiryhmässä oleville äideille suunnattu tehostettu ravitsemus- ja liikuntaneuvonta raskausaikana näytti vähentävän raskausdiabeteksen ilmaantumista. Äidin parempi sokeritasapaino raskausaikana voi pienentää syntyneiden lasten liiallisen painonnousun riskiä myöhemmin lapsuudessa.

Imeväisikäisten lasten äideille suunnattuun ravitsemus- ja liikuntaneuvontaan osallistuneiden äitien lasten painonnousun havaittiin olevan hitaampaa toisen ja neljännen ikävuoden välillä. Sopiva painonnousu varhaislapsuudessa voi vähentää lapsen myöhempää lihomisriskiä. Nämä tutkimustulokset tulee varmentaa uusissa vastaavanlaisissa tutkimuksissa.

Tehostettu ravitsemus- ja liikuntaneuvonta tulisi aloittaa jo äitiysneuvolassa tai viimeistään imeväisiässä, jolloin äidit ja nuoret perheet ovat motivoituneita omaksumaan heidän jälkeläi­siäänkin hyödyttäviä elintapoja. Riskiryhmiin, kuten raskausdiabeteksen riskiryhmässä oleviin äiteihin ja heidän perheisiinsä, panostaminen voi olla erityisen tehokasta toimintaa terveyden edistämiseksi.

Äidin lihavuus ennen raskautta, liiallinen painonnousu raskausaikana ja raskausdiabetes sekä varhaislapsuuden nopea painonnousu lisäävät lapsen riskiä liialliseen painonnousuun. Nykytietämyksen valossa ennaltaehkäisy vaikuttaisi olevan tehokkain tapa vähentää lihavuuden esiintymistä. Ennaltaehkäisyyn tähtäävien toimien tulisi ­olla sovellettavissa perusterveydenhuollon normaaliin toimintaan.

Taina Mustilan väitöskirja Intervention study aiming at the prevention of excess weight gain in childhood – intensified dietary and physical activity counselling on mothers during pregnancy and child’s first year at maternity or child health clinics tarkastettiin 25.4.2013 Tampereen yliopistossa.

Kuva: Panthermedia