Remdesiviiriä kannattaa edelleen tutkia

WHO antoi heikon suosituksen sen rutiinikäyttöä vastaan.

WHO suosittelee remdesiviiriä koskevien tutkimusten jatkamista, mutta ei suosittele lääkkeen käyttöä koronapotilaiden rutiinihoitona.

– Kesällä sama tutkijaryhmä, joka on WHO:n suosituksen takana, antoi heikon suosituksen remdesiviirin käytön puolesta. Nyt se antoi heikon suosituksen sen käyttöä vastaan, kertoo WHO:n Solidarity-tutkimuksen kansallinen päätutkija, professori Kari Tikkinen.

Uusi suositus annettiin viime perjantaina.

Tikkisen mukaan heikko suositus käyttöä vastaan annetaan silloin, kun lääkkeen haittavaikutukset todennäköisesti ylittävät toivotut vaikutukset, mutta tuntuvaa epävarmuutta on olemassa.

Hän olisi toivonut, että remdesiviirin kohdalla olisi annettu suositus käyttöä vastaan tutkimusten ulkopuolella jo viime kesänä.

Kesällä annettu suositus perustui tutkimusnäyttöön siitä, että remdesiviiri lyhentäisi tautia ja saattaisi vähentää kuolleisuutta. Sen jälkeen kertyneen tutkimusnäytön mukaan kuolleisuuden vähenemistä ei kuitenkaan ole ainakaan vielä osoitettu.

Kuitenkin WHO näkee, että remdesiviiriä kannattaa edelleen tutkia, sillä on mahdollista, että siitä on potilaille jonkin verran hyötyä.

Lisää tietoa vuodenvaihteessa

WHO:n Solidarity-tutkimuksessa remdesiviiritutkimus jatkuu. Tähän mennessä saatujen tulosten mukaan remdesiviiri vähentäisi koronapotilaiden kuolemia 5 prosenttia. Tulos ei kuitenkaan ole tilastollisesti merkitsevä.

Solidarity-tutkimuksessa on tehty myös meta-analyysi kaikista remdesiviiri-tutkimuksista. Sen mukaan kuolemat vähentyisivät 9 prosenttia. Kuitenkin luku on epätarkka ja todellisuudessa kuolemat voivat vähentyä myös 21 prosenttia tai lisääntyä 5 prosenttia.

Tulokset julkaistaneen pian The New England Journal of Medicine -lehdessä.

– Koska arvio on vielä epätarkka, meidän mielestämme on oikein ja eettisintä jatkaa vielä remdesiivirin tutkimista, Tikkinen sanoo.

Hän arvioi, että remdesiviirin osalta tutkimuksia jatkettaneen ainakin vuodenvaihteen tienoille. Alkuvuodesta tiedettäneen, kannattaako lääkettä käyttää koronapotilaiden hoidossa vai ei.

Anne Seppänen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.