Reseptien uusiminen kuormittaa lääkäreitä

Yhden lääkärin työpanos vuodessa kuluu palautettaviin tai mitätöitäviin uusintapyyntöihin Riihimäellä.

Reseptien uusimisen käytännöt kismittävät terveyskeskuslääkäreitä.

Lääkärilehteen kommentin aiheesta kirjoittanut yleislääketieteen erikoislääkäri, avoterveydenhuollon ylilääkäri Minna Mantila kertoo, että Riihimäen seudun terveyskeskuksen jokaiselle lääkärille tulee noin 30 reseptin uusimispyyntöä päivässä. Yhden reseptin käsittelyyn kuuluu keskimäärin kolme minuuttia.

Lähes aina lääkärin täytyy käydä potilaan sairauskertomus läpi, jotta tiedetään, onko lääkitys enää ajankohtainen. Jos potilas ei olekaan ollut terveyskeskuksen asiakas, lääkäri palauttaa reseptin tai mitätöi sen.

Mantila on laskenut, että Riihimäellä palautettaviin tai mitätöitäviin reseptien uusimispyyntöihin kuluu vuodessa yhden lääkärin työpanos. Resurssin hän näkisi mieluusti varsinaisessa vastaanottotyössä.

– Muualta meille tulleilta lääkäreiltä olen kuullut, että tämä on selkeästi valtakunnallinen ongelma. Se aiheuttaa päivittäistä närää meillä.

Mantilan mukaan ongelmana on Kanta-palvelun Reseptikeskus, joka ei anna potilaille mahdollisuutta valita reseptien uusimispyyntöjen kohteeksi työterveyshuoltoa eikä erikoissairaanhoitoa. Joidenkin yksityisten terveydenhuollon yksiköiden järjestelmien kautta potilaat voivat uusia reseptit suoraan, mutta näistä ei mene tieto Kantaan.

Resursseja kuluu, kun potilas ottaa takaisinsoittojärjestelmän kautta yhteyttä terveyskeskukseen, jos reseptiä ei ­uusittu syystä tai toisesta.

– Lopulta resepti tulee taas meidän lääkärillemme. Työaikaa on hukattu ­aika lailla.

Reseptin uusiminen ei ole vain nimi paperiin, vaan aina kannanotto hoitoon.

Uusiminen on vapaaehtoista

Terveydenhuollon Kanta-palveluiden kehittämispäällikkö Outi Lehtokari Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta kertoo, että reseptien sähköisten uusimispyyntöjen vastaanottaminen on terveydenhuollon organisaatioille vapaaehtoista. Yksityinen terveydenhuolto voi vastaanottaa uusimispyyntöjä myös, mutta harva tekee niin.

– Periaatteessa sille ei ole enää estettä, että yksityinen sektori voisi ottaa ­uusimispyyntöjä vastaan. Lääkärin palkkiokin pystytään hoitamaan nykyään Reseptikeskuksen kautta.

Erikoissairaanhoidossa uusimispyyntöjä ei oteta vastaan, mutta asiassa voidaan poiketa pitkien potilassuhteiden kohdalla.

– Jos hoito on siirtynyt takaisin perusterveydenhuoltoon, erikoissairaanhoito ei halua enää näitä uusimispyyntöjä.

Omakanta ehdottaa kansalaisille ­ensimmäiseksi terveydenhuollon yksikköä, jossa alkuperäinen resepti on kirjoitettu. Mikäli siellä ei uusita reseptejä, kansalaiset valitsevat listasta sopivan paikan. Kansalaisten ohjeistuksella pyritään Lehtokarin mukaan vähentämään vääriin paikkoihin lähetettyjä uusimispyyntöjä.

– Ei voida kuitenkaan rajoittaa uusimispyyntöjä niin, että potilas saisi lähettää ne ainoastaan reseptin kirjoittaneelle lääkärille.

Hän uskoo silti lääkäreiden tilanteen helpottavan potilaiden osaamisen parantuessa.

Laki ei velvoita

Lehtokari ymmärtää perusterveydenhuollon lääkärien turhautumisen. THL:n kädet on kuitenkin sidottu. Vaaditaan lakimuutos, jos reseptien uusimispyynnöt halutaan velvoittaa kaikille terveydenhuollon yksiköille.

– Ei ole velvoittavaa lainsäädäntöä, jolla voitaisiin pakottaa kaikki ottamaan uusimispyyntöjä vastaan.

Lehtokarin mukaan perusterveydenhuollossa tilannetta voidaan helpottaa toimintatapoja muuttamalla.

Potilastietojärjestelmiin on Lehtokarin mukaan mahdollista rakentaa systeemi, joka tarkistaa, löytyykö uusimispyynnön lähettäneestä potilaasta tietoja terveyskeskuksen järjestelmästä. Jollei löydy, järjestelmä palauttaisi uusimispyynnön takaisin automaattisesti.

– Jotkin potilastietojärjestelmät hyödyntävät tätä jo, mutta tässä on järjestelmäkohtaisia eroja. Järjestelmäntoimittajan kanssa kannattaa keskustella asiasta.

Muut voivat auttaa lääkäreitä

Kansallisesti ei ole määritelty, että ­ainoastaan lääkäri saisi käsitellä resep­tien uusimispyyntöjä. Myös muilla ammattiryhmillä terveyskeskuksessa on mahdollisuus hylätä tai palauttaa uusimispyyntö.

Jos terveyskeskuksessa reseptien ­uusiminen vie liikaa aikaa lääkäreiltä, Lehtokari siirtäisi tätä ”painetta” toiselle ammattiryhmälle.

– Ainoastaan lääkäri voi hyväksyä uusimispyynnön, Lehtokari kuitenkin muistuttaa.

Huoli on kuultu

Reseptien uusimisen ongelmat on tunnistettu sosiaali- ja terveysministeriössä. Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausyksikön johtaja Heidi Tahvanainen ei pidä tarkoituksenmukaisena, että ­reseptin uusimisen työvaiheet kaatuvat lääkärin harteille.

– Työn tekemisen pitää kehittyä tekniikan kehittymisen rinnalla.

Itä-Suomen yliopiston tutkimus sähköisestä lääkemääräyksestä ja uusimiskäytännöistä osoitti, että toimintamalleja pitää kehittää. Lisäksi lääkkeen käyttäjien tietoisuutta pitää lisätä, jotta he ymmärtäisivät uusia reseptinsä ensisijaisesti terveydenhuollon yksikössä, jossa hoito on aloitettu tai jossa on kokonaisvastuu hoidosta.

– On valitettavaa, että vain osa lääkkeisiin ja lääkehoitoon liittyvistä tiedoista välittyy kansallisten järjestelmien kautta toimijalta toiselle. Tähän tarvitsemme kipeästi kansallista kehittämistä, Tahvanainen sanoo.

Sähköisten järjestelmien kehittämisen pitäisi hänen mukaansa olla koordinoidumpaa koko Suomessa. Myös potilaiden pitäisi ottaa vahvemmin vastuuta hoidosta ja hoidon seurannasta.

STM:n erityisasiantuntija Riikka Vuokko muistuttaa, että muutos lähtee organisaatiotasolta. Yksityinen sektori voi uusia reseptejä jo nyt, mutta organisaatio päättää, millä tavalla toimintatavoista sovitaan ja millaisia työnkulkuja oma tietojärjestelmä tukee.

– Digitalisaatio on ensisijaisesti toiminnan kehittämistä, ei sitä, että jokin prosessi viedään tietojärjestelmään.

Tahvanaisen mukaan ongelmia aiotaan ratkoa osana hallituksen kehityshankkeita.

– Yhtenä hankkeena voitaisiin nähdä reseptien uusimiskokonaisuus, jota alueellisesti pitäisi kehittää. Kansallista tiedonhallinnan kehittämistä on tarkoitus tukea lääkeasioiden tiekartan mukaisessa toimeenpanossa, kunhan kokonaisuus saadaan resursoitua.

Lääkäri hyväksyy reseptin

• Potilas voi pyytää reseptin uusimista terveydenhuollon yksikön, apteekin tai Omakannan kautta.

• Pyynnön voi lähettää vain sellaiseen yksikköön, joka ottaa vastaan uusimispyyntöjä. Pyyntöä ei voi lähettää suoraan lääkärille.

• Terveydenhuollon yksikkö voi antaa myös muille kuin lääkäreille oikeuden vastaanottaa uusimispyyntöjä. Reseptin hyväksyntään vaaditaan lääkäri.

Toimittaja: Tuomas Keränen