Reumalääkkeet vähentävät työkyvyttömyyttä

Hyvä reumanhoito on tehokas tapa pidentää työuria.

Jos metotreksaattilääkitys ei muutamassa kuukaudessa saa reumatulehdusta kuriin, hoito tehostuu, kun siihen liitetään joko sulfasalatsiinin ja hydroksi­klorokiinin yhdistelmä tai infliksimabi. Tämä vähentää myös työkyvyttömyyttä.

Ruotsalaisessa monikeskustutkimuksessa (Swefot) oli 487 vastikään diagnosoitua aktiivista nivelreumaa sairastavaa potilasta. Heille aloitettiin metotreksaattihoito (20 mg kerran viikossa). Jos 3–4 kuukaudessa ei saavutettu matalaa tulehdusaktiivisuutta, potilaat satunnaistettiin käyttämään joko kolmea perinteistä reumalääkettä tai metotreksaatin ja infliksimabin yhdistelmää. Potilaita satunnaistettiin 258, ja heistä alle 63-vuotiaat (208) otettiin työkykyä selvittävään tutkimukseen ja heille valittiin kaltaistetut väestöverrokit.

Rekisterianalyysin mukaan potilas­ryhmän työkyky alkoi huonontua jo vuosi ennen nivelreumadiagnoosia. Diagnoosivaiheessa työkyvyttömyyspäiviä oli keski­määrin 19 kuukaudessa. Metotreksaatti auttoi monia, mutta niillä, joita se ei auttanut, työkyvyttömyyspäiviä oli satunnaistamisvaiheessa edelleen 17 kuukaudessa.

Kumpikin lääkeyhdistelmä tehosti hoitoa, ja työkyvyttömyyspäivät alkoivat nopeasti vähentyä. Tutkimuksen lopussa, 21 kuukauden seurannan jälkeen, työkyvyttömyyspäiviä oli 10–12 kuukaudessa eikä ryhmien välillä ollut merkitsevää eroa, vaikka infliksimabilla hoide­tuille kehittyi hieman vähemmän nivelvaurioita.

Tutkijat totesivat, että hoitamaton nivelreuma heikentää merkittävästi työkykyä. Tehokkaalla hoidolla työkykyä voidaan kohentaa, mutta sillä on kiire, koska potilaat palaavat harvoin työhön sairausloman jatkuttua yli 6 kuukautta. Suomessa säästetään aikaa, koska aktiivisen reuman hoito aloitetaan usein suoraan tutkimuksessa käytetyllä kolmen perinteisen reumalääkkeen yhdistelmällä, jolla saavutetaan tutkitusti parempi hoitovaste kuin pelkällä metotreksaatilla. Jos tämä yhdistelmä ei rauhoita reumatulehdusta riittävästi, voi olla perusteltua aloittaa biologinen lääkitys työ­kyvyn pelastamiseksi. Hyvä reuman ­hoito on tehokas tapa pidentää työuria.

Eriksson JK, Neovius M, Bratt J ym. Biological vs conventional combination treatment and work loss in early rheumatoid arthritis, a randomized trial. JAMA Intern Med 2013;173:1407–14.

Markku Kauppi
dosentti, lääketieteen tohtori

Kuva: Pixmac

Julkaistu Lääkärilehdessä 42/13.