Rintasyöpä ei ole este perheen perustamiselle

Raskaus ei heikennä rintasyövän ennustetta.

Monet nuoret naiset ja heitä hoitavat lääkärit ovat olleet huolissaan siitä, mitä riskejä raskauteen liittyy rintasyövän sairastamisen jälkeen. Huolia helpottaa tieto, että meta-analyysin mukaan raskaus ei heikennä rintasyövän ennustetta ja rintasyövän sairastamisen jälkeen syntyvät lapset ovat terveitä.

Meta-analyysissä oli mukana 112 840 rintasyövän sairastanutta naista, joista 7 505 oli ollut raskaana rintasyöpä­diagnoosin jälkeen. Verrokkiaineistossa oli 8 093 401 naista. Rintasyövän sairas­taneilla oli vähemmän raskauksia kuin verrokkiväestöllä.

Rintasyövän sairastaneille tehtiin vähän useammin sektio, synnytys oli ennenaikainen ja lapsen syntymäpaino oli pienempi kuin verrokkiväestössä. Syntyneillä lapsilla ei ollut anomalioita tai muita komplikaatioita enempää kuin verrokkiväestössä. Raskaana olleiden rintasyöpäpotilaiden ennuste näytti olevan jopa parempi kuin ei-raskaana olleiden riippumatta kasvaimen tyypistä, ­annetusta hoidosta tai raskauden ajoittumisesta.

Hedelmällisessä iässä rintasyöpään sairastuneen naisen hedelmällisyys­neuvonta on tärkeä osa hoitoa. Ammattilainen voi kannustaa potilasta perheen perustamiseen.

Lambertini M, Blondeaux E, Bruzzone M ym. Pregnancy after breast cancer: A systematic review and meta-­analysis. J Clin Oncol, verkossa ensin 1.7.2021. https://doi.org/10.1200/JCO.21.00535

Sirkku Jyrkkiö

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 40/2021.