Rintasyöpälääke letrotsolia vain rajoitetusti saatavilla

Saatavuushäiriö kestää arviolta syyskuun loppupuolelle.

Rintasyöpälääke letrotsolia on vain rajoitetusti saatavilla syyskuun ajan, tiedottaa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. Letrotsolia sisältävien lääkevalmisteiden tukkuvarastot ovat huvenneet oletettua nopeammin eivätkä apteekit saa uusia lääke-eriä normaaliin tapaan.

Fimea on pyytänyt letrotsoli-valmisteiden saatavuudesta vastaavia myyntiluvanhaltijoita selvittämään mahdollisuuksia tuoda lääkkeestä poikkeuseriä markkinoille pikaisesti.

Letrotsolia käytetään muun muassa hormoniriippuvaisen rintasyövän varhaisvaiheen liitännäishoitona sekä pitkälle edenneen rintasyövän hoitona. Lääkehoitoa saatetaan jatkaa liitännäishoitona useita vuosia leikkaus- ja sädehoidon jälkeen. Letrotsolin käyttäjiä on Suomessa tuhansia.

Fimea on tiedottanut saatavuushäiriöstä syöpähoidosta vastaavia terveydenhuollon toimintayksiköitä. Jos saatavuushäiriö johtaa potilaan lääkehoidon muutoksiin, hoitavan lääkärin on arvioitava ne kullekin potilaalle yksilöllisesti. Yleispäteviä ohjeita ei voida antaa, Fimea kertoo.

Potilaita neuvotaan ottamaan tarvittaessa yhteyttä hoitavaan lääkäriin tai syövän hoidosta vastaavaan yksikköön.

Kirjoittaja
Hertta Vierula
toimittaja

Kuva
Adobe/AOP

Artikkeli on julkaistu alun perin Lääkärilehdessä 14.8.2019.