Runsaan maidonkulutuksen ja tyypin 1 diabeteksen välillä havaittiin yhteys lapsilla

Riski koski lapsia, joilla on perinnöllinen alttius tautiin.

Runsaalla lehmänmaitovalmisteiden kulutuksella havaittiin yhteys suurentuneeseen tyypin 1 diabeteksen kehittymisen riskiin. Riski koski lapsia, joilla on perinnöllinen alttius tautiin. Aihetta tutki elintarviketieteiden maisteri Katariina Koivusaari Helsingin yliopiston väitöstutkimuksessaan.

Myös aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että runsas maidon käyttö varhaislapsuudessa saattaa altistaa tyypin 1 diabetekseen.

Koivusaaren mukaan ei voida vielä sanoa, mitkä tekijät maidossa mahdollisesti liittyvät riskiin.

Tutkimuksessa ilmeni myös, että lämpökäsiteltyjen maitovalmisteiden, kuten äidinmaidonkorvikkeiden, kulutus oli yhteydessä suurentuneeseen astman riskiin. Maidon prosessointi saattaa muuttaa sen immunologisia ominaisuuksia.

Aineisto pohjautuu Type 1 Diabetes Prediction and Prevention (DIPP) -tutkimukseen, jossa on mukana yli 6 000 vuosina 1996–2004 Tampereen ja Oulun yliopistollisissa sairaaloissa syntynyttä lasta.

Koivusaaren mukaan tarvitaan lisätutkimusta, jotta voidaan ymmärtää, altistaako maitovalmisteiden käyttö todella tyypin 1 diabetekselle ja äidinmaidonkorvikkeiden käyttö astmalle. Nyt havaittuja yhteyksiä voi selittää myös jokin muu tekijä.

– Jatkotutkimuksissa olisi myös tärkeää selvittää, mikä maidossa saattaa olla sairauksien riskiin liittyvä tekijä, jotta se olisi mahdollista huomioida prosessoinnissa. Yksittäiset tutkimustulokset eivät muuta ravitsemussuosituksia, jotka pohjautuvat laajaan tutkimusnäyttöön, Koivusaari sanoo tiedotteessa.

ETM Katariina Koivusaari väittelee 19.11.2021 kello 13 Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Cow`s milk consumption and processing and the development of type 1 diabetes and asthma in children" (Maidon prosessoinnin yhteys lasten tyypin 1 diabeteksen ja astman kehittymiseen).

Tiiamari Pennanen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.