Runsas alkoholin käyttö lisää valtimonkovettumataudin ja aivohalvauksen vaaraa

Jo yksi krapula vuodessa aiheutti aivohalvauksen vaaran lisääntymisen. Runsaan alkoholin käytön ja aivohalvauskuolemien välillä oli selkeä yhteys.

Verenpaineella, ylipainolla sekä alkoholin käytöllä voi olla haitallisia yhteisvaikutuksia aivohalvauksen riskiin. Krapulan havaittiin liittyvän aivohalvauksen lisääntyneeseen riskiin, toteaa FM Sanna Rantakömi väitöstutkimuksessaan.

Rantakömin mukaan jo yksikin krapula vuodessa aiheutti aivohalvauksen vaaran lisääntymisen. Koholla oleva verenpaine sekä ylipaino liittyivät aivohalvauksen riskiin alkoholia käyttävillä miehillä. Usein tapahtuvan alkoholinkäytön ja aivohalvauskuolemien välillä oli selkeä yhteys. Aivohalvauskuoleman riski oli kohonnut niillä miehillä, jotka käyttivät alkoholia yli 2 kertaa viikossa.

Humalahakuinen juominen oli yhteydessä kohonneeseen ateroskleroosin etenemiseen 11 vuoden seurannassa. Rantakömi sanoo, että humalahakuisella juomisella havaittiin tilastollisesti merkitsevä yhteys kaulavaltimoiden intima-mediakerroksen maksimipaksuuden muutokseen sekä ateroskleroottisten plakkien korkeuteen niillä miehillä, jotka joivat vähintään 6 alkoholiannosta yhdellä kerralla.

Väitöstutkimus oli osa laajempaa alkoholiepidemiologista FinDrink-tutkimusprojektia. Tutkimus perustuu Kuopio Ischaemic heart disease risk factor study -seuranta-aineistoon. Tutkimuksen alkaessa miehet olivat keski-ikäisiä, ja heitä seurattiin pisimmillään noin 20 vuoden ajan. Tutkittavia oli väitöskirjan osatutkimuksissa yli 2 600.

Alkoholinkulutuksen mittaamisessa käytettiin pohjoismaista alkoholikyselyä, joka selvittää kerralla juotua alkoholimäärää ja keskimääräistä juomakertojen määrää edeltävän 12 kuukauden aikana. Tiedot aivohalvaustapauksista on saatu aivohalvausrekisteristä ja sairaaloiden hoitoilmoitusrekisteristä sekä Tilastokeskuksen kuolinsyyrekisteristä.

FM Sanna Rantakömin väitöskirja Alcohol consumption, atherosclerosis and stroke – Epidemiologic follow-up study in middle-aged Finnish men (Alkoholinkäyttö, ateroskleroosi ja aivohalvaus – Epidemiologinen seurantatutkimus keski-ikäisillä suomalaisilla miehillä) tarkastetaan Itä-Suomen yliopistossa 25.10.2013.

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.

Voiko viina tappaa? Testaa tietosi Potilaan Lääkärilehden kyselyn avulla.