Runsas saunominen vähentää aivoinfarktin riskiä

Tutkijat selvittivät asiaa Sepelvaltimotaudin vaaratekijät -väestötutkimuksen aineistosta.

Runsas saunominen on yhteydessä vähentyneeseen aivoinfarktin riskiin, osoitti kansainvälinen tutkimus, jossa Itä-Suomen yliopisto oli mukana.

Noin 15 vuoden seurantatutkimuksen aikana selvisi, että 4–7 kertaa viikossa saunovilla henkilöillä on 61 prosenttia pienempi todennäköisyys saada aivoinfarkti kuin vain kerran viikossa saunovilla henkilöillä. Tutkimus on ensimmäinen laajamittainen tutkimus aiheesta. Tulokset julkaistiin hiljattain Neurology-tiedelehdessä.

Aivoinfarkti on yleisin aikuisiän vammautumisen syy, josta koituu merkittävästi inhimillistä kärsimystä ja terveydenhuollon kustannuksia.

Tutkijat selvittivät saunomisen yhteyttä aivoinfarktin riskiin Sepelvaltimotaudin vaaratekijät -väestötutkimuksen aineistosta. Tutkimukseen osallistui yhteensä 1628 kuopiolaista 53–74-vuotiasta miestä ja naista. Tutkittavat jaettiin saunomistottumustensa perusteella kolmeen ryhmään: kerran viikossa saunovat, 2–3 kertaa viikossa saunovat ja 4–7 kertaa viikossa saunovat.

Mitä useammin henkilö saunoi, sitä pienempi oli hänen aivoinfarktiriskinsä. Aivoinfarktin riski oli 14 prosenttia pienempi 2–3 kertaa viikossa saunovien keskuudessa ja 61 prosenttia pienempi 4–7 kertaa viikossa saunovien keskuudessa verrattuna kerran viikossa saunoviin. Runsaan saunomisen ja vähentyneen aivoinfarktiriskin yhteys säilyi, vaikka tutkijat ottivat huomioon tavanomaisimpia aivohalvauksen riskitekijöitä, kuten ikä, sukupuoli, diabetes, painoindeksi, veren rasvahappokoostumus, alkoholinkäyttö, liikunta ja sosioekonominen asema.

Havainto saunan suojaavasta vaikutuksesta oli samankaltainen miehillä ja naisilla.

Sepelvaltimotaudin vaaratekijät -tutkimuksessa on aiemmin havaittu, että runsas saunominen vähentää merkittävästi myös sydän- ja verisuonitautien sekä kuolleisuuden riskiä. Tutkijoiden mukaan yhteyden taustalla saattaa olla saunomisesta aiheutuva verenpaineen aleneminen, immuunijärjestelmän ja autonomisen hermoston aktivoituminen sekä parantunut sydän- ja verenkiertoelimistön toiminta. Äskettäin toteutetussa kokeellisessa tutkimuksessa sama tutkimusryhmä havaitsi, että saunominen vaikuttaa myös verisuonten joustavuuteen, mikä puolestaan on yhteydessä niin verenpaineeseen kuin sydämen toimintaan.

Teksti: Minna Pihlava

Kuva: Fotolia