Ruokavalion kontrollointi ja syömishäiriöt yhteydessä naisurheilijoiden vammariskiin

Naisurheilijoiden rajoittunut syömiskäyttäytyminen, nykyinen tai aikaisempi syömishäiriö ja kuukautiskierron häiriöt olivat yleisempiä lajeissa, joissa paino tai ulkonäkö on keskeisessä asemassa.

Häiriöt kuukautiskierrossa olivat yhteydessä urheilijoiden suurempaan vammavuorokausien lukumäärään. Ruokavalion tarkka kontrollointi sekä nykyinen tai aikaisempi syömishäiriö ovat yhteydessä suurentuneeseen vammariskiin naisurheilijoilla.

Nämä havainnot tehtiin Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan tutkimuksessa (Ravi S ym. Nutrients 19.9.2021). Siihen osallistuneista naisurheilijoista 25 prosenttia raportoi rajoittuneesta syömiskäyttäytymisestä, 18 prosenttia nykyisestä tai aikaisemmasta syömishäiriöstä ja 32 prosenttia kuukautiskierron häiriöstä.

Edeltävän vuoden aikana urheiluvamman oli kokenut 62 prosenttia rajoittuneesta syömiskäyttäytymisestä raportoivista urheilijoista ja 68 prosenttia nykyisestä tai aikaisemmasta syömishäiriöstä raportoivista urheilijoista.

Urheilijoilla, jotka eivät raportoineet rajoittuneesta syömiskäyttäytymisestä tai syömishäiriöstä, luvut olivat 54 prosenttia ja 53 prosenttia. Kuukautiskierron häiriöistä raportoineista urheilijoista 40 prosenttia oli joutunut jättämään harjoituksia tai kilpailuita väliin viimeisen vuoden aikana vähintään kolmen viikon verran. Urheilijoilla, joilla ei ollut kuukautiskierron häiriöitä, vastaava luku oli 27 prosenttia.

– Tutkimuksessa tietoa kerättiin yhtenä ajankohtana, eli syömiseen liittyvien tekijöiden, kuukautiskierron häiriöiden ja vammojen yhteyksiä selvittäneiden tulosten perusteella ei voida vetää johtopäätöksiä syy-seuraussuhteista, kertoo väitöskirjatutkija Suvi Ravi Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta tiedotteessa.

Syömisen ja kuukautiskierron haasteet melko yleisiä

Tutkimuksessa selvitettiin myös rajoittuneen syömiskäyttäytymisen, syömishäiriöiden ja kuukautiskierron häiriöiden yleisyyden eroja urheilijoiden tason, iän ja lajityypin suhteen tarkasteltuna.

Eroa ei ollut kansallisen ja kansanvälisen tason urheilijoiden ja kilpakuntoilijoiden sekä piiri- tai aluetason urheilijoiden välillä. Sen sijaan, kun verrattiin 15–24-vuotiaita ja 25–45-vuotiaita urheilijoita, nuoremmat raportoivat useammin kuukautiskierron häiriöistä ja vanhemmat useammin nykyisestä tai aikaisemmasta syömishäiriöstä.

Rajoittunut syömiskäyttäytyminen, nykyinen tai aikaisempi syömishäiriö ja kuukautiskierron häiriöt olivat yleisempiä lajeissa, joissa paino tai ulkonäkö on suorituksessa keskeisessä asemassa.

– Tulostemme mukaan haasteet syömisessä ja kuukautiskierrossa ovat kohtalaisen yleisiä kaikilla naisurheilijoilla aina kilpakuntoilijasta kansainvälisen tason urheilijoihin. Olisikin tärkeää, että urheilijat ja heidän kanssaan toimivat henkilöt kiinnittäisivät tarpeeksi aikaisessa vaiheessa huomiota syömisen haasteisiin ja kuukautiskierron häiriöihin. Kontrolloidulla syömisellä ja painon optimoinnilla haetaan usein parempaa suorituskykyä, mutta tämä voikin joissain tapauksissa päinvastoin johtaa vammoihin ja harjoittelun keskeytymiseen, sanoo Ravi tiedotteen mukaan.

Ulla Toikkanen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.