Ruutuaika hidastaa aivotärähdyksestä toipumista

Ruutuajan rajoittaminen vaikuttaa kustannustehokkaalta keinolta edistää toipumista.

Satunnaistetussa vertailukokeessa aivotärähdyksestä toipuminen oli hitaampaa nuorilla, joiden ruutuaikaa ei rajoitettu ensimmäisten kahden vuorokauden aikana tapaturman jälkeen.

Osallistujat jaettiin kahteen ryhmään: toisilla ruutuaikaa oli vapaasti ja toiset eivät saaneet lainkaan ruutuaikaa 48 tuntiin kotiutuksen jälkeen. Aivotärähdyksestä toipumista mitattiin 10 päivää oirekyselyllä (PCSS), joka pisteyttää 22 oiretta asteikolla 0–6 (maksimi 132 pistettä). Toipumiseksi määriteltiin pistearvo ≤ 3.

Coxin regressiomallissa vapaan ruutuajan ryhmässä toipumisen todennäköisyys kahden päivän interventioaikana oli puolet pienempi. Heillä toipuminen kesti 8,0 pv, ruutua käyttämättömillä 3,5 pv.

Kahden päivän interventioaikana ruutuajan mediaani vapaan ruutuajan ryhmässä oli 630 minuuttia, interventioryhmässä 130 minuuttia (61–275 min).

Aivotärähdyksiä sattuu eniten 10–19-vuotiaille. Fyysisistä ja kognitiivisista ponnisteluista suositellaan taukoa 24–48 tuntia aivotärähdyksen jälkeen ja asteittaista paluuta arkeen tämän jälkeen. Ruutuajan rajoittaminen vaikuttaa kustannustehokkaalta keinolta edistää toipumista.

Macnow T, Curran T, Tolliday C ym. Effect of screen time on recovery from concussion: A randomized clinical trial. JAMA Pediatr, verkossa ensin 7.9.2021. doi: 10.1001/jamapediatrics.2021.2782

Nina Kaseva

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 45/2021.