Säännöllinen liikunta tukee Alzheimer-potilaiden toimintakykyä

Muistisairaat hyötyvät säännöllisestä, yksilöllisesti toteutetusta liikuntaharjoittelusta.

Erityisesti lievää muistitoimintojen heikentymistä sairastavilla iäkkäillä henkilöillä todettiin positiivinen yhteys liikuntaharjoittelun ja muistitoimintojen välillä. Tämän havainnon teki lääkäri Hannareeta
hman
väitöstutkimuksessaan.

Osana väitöstutkimustaan hän toteutti systemaattisen katsauksen, johon hän kokosi 22 satunnaistettua, kontrolloitua tutkimusta liikunnan vaikutuksista muistitoimintoihin lievästä muistin heikentymisestä tai muistisairaudesta kärsivillä henkilöillä. Väitöstutkimukseen sisältyi myös satunnaistettu, kontrolloitu tutkimus, jossa selvitettiin 12 kuukauden ohjatun liikuntaharjoittelun vaikutuksia kotona asuvilla Alzheimerin tautia sairastavilla henkilöillä. Tutkittavia oli 220, ja heidät jaettiin kolmeen samankokoiseen ryhmään: koti- ja ryhmäharjoittelijat ja verrokkiryhmä. Kotiharjoittelijat kuntoilivat omassa kodissaan fysioterapeutin ohjaamina, kun taas 10 hengen ryhmät harjoittelivat päivätoimintakeskuksissa kahden fysioterapeutin johdolla.

– Yksilöllisellä, tutkittavan kotona toteutetulla liikuntaharjoittelulla todettiin positiivisia vaikutuksia toiminnanohjaukseen vuoden harjoittelujakson jälkeen. Lievää Alzheimerin tautia sairastavilla päivittäisen toimintakyvyn heikentyminen oli merkitsevästi hitaampaa liikuntaryhmässä kuin verrokkiryhmässä,
hman toteaa.

Liikuntaharjoittelu vähensi kaatumisia

Edennyttä Alzheimerin tautia sairastavien ryhmässä liikuntaharjoittelu vähensi merkittävästi kaatumisia verrokkeihin nähden 12 kuukauden seurannassa. Liikunta – ja verrokkiryhmien välillä ei kuitenkaan ollut merkitsevää eroa neuropsykiatrisissa oireissa.

– Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että muistisairaat henkilöt hyötyvät säännöllisestä, yksilöllisesti toteutetusta liikunnan harjoittelusta. Liikunta on turvallinen ja helposti toteutettava osa hyvää muistisairauden hoitoa. Se tuo muiden positiivisten vaikutustensa lisäksi mukanaan myös iloa ja elämänlaatua,
hman kertoo.

LL Hannareeta
hmanin väitöskirja Effect of exercise on cognition, physical functioning, fall rate, and neuropsychiatric symptoms in people with dementia tarkastettiin 10.8.2018 Helsingin yliopistossa.

Teksti: Ulla Toikkanen

Kuva: Pixmac