Sähköisten palveluiden käyttö on lisääntynyt sosiaali- ja terveydenhuollossa

Joka viides asioi sähköisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa viime vuonna.

Joka viides asioi sähköisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa viime vuonna, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemästä kyselystä. Asiointi on voinut tapahtua esimerkiksi videoyhteydellä tai chatin välityksellä.

– COVID-19-epidemia näyttää tuoneen mukanaan murroksen sekä sähköisten palveluiden tarjonnassa että niiden käytössä ja digitaalisista ympäristöistä on viimeistään nyt tullut oleellinen osa nykyaikaista sosiaali- ja terveydenhuoltoa, sanoo THL:n tutkija Maiju Kyytsönen tiedotteessa.

45 prosenttia väestöstä koki, että sähköiset palvelut helpottavat yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Erityisesti hyödynnettiin tutkimustulosten vastaanottamista, omien potilas- tai asiakastietojen tarkastelua sekä ajanvarausta.

Viidennes eli 19 prosenttia koki tarvitsevansa opastusta sosiaali- ja terveydenhuollon verkkopalveluiden käyttöön. 15 prosenttia koki, että sähköiset palvelut eivät ole heille esteettömiä.

Lähes puolet koki sosiaali- ja terveydenhuollon sähköiset palvelut pääosin hyödyllisiksi. Palveluille olisi ollut enemmän kysyntää: 17 prosenttia koki, että heidän tarvitsemiaan palveluita ei ollut sähköisesti saatavilla.

Väestöstä 40 prosenttia ohjattiin käyttämään sähköisiä palveluja, kuten Omakantaa, perinteisen käynnin tai soiton yhteydessä. Nuorempia ohjattiin useammin sähköisiin palveluihin kuin vanhempia.

Kysely oli osa FinSote-väestökyselyä, jonka tiedonkeruu oli syyskuusta helmikuuhun.

Tiiamari Pennanen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.